Onderwijsminister Dijkgraaf bezoekt Hogeschool van Amsterdam

In gesprek met studenten, docenten en onderzoekers over diversiteit en kansengelijkheid

14 jul 2022 11:55

Minister Dijkgraaf bracht op 13 juli een bezoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar ging de minister van onderwijs in gesprek met studenten, docenten en onderzoekers van Inholland en de HvA over divers en inclusief hoger onderwijs en wat daar voor nodig is.

Het bezoek stond in het teken van het manifest dat hogescholen, universiteiten, overheden en werkgevers ondertekenden om zich in te zetten in de strijd tegen stagediscriminatie. “Ik vind het belangrijk dat we bijdragen aan een hogeschool waarin iedereen meetelt en zich gezien, gewaardeerd en veilig voelt,” stelde collegevoorzitter Jopie Nooren aan het begin van de bijeenkomst.

Student moet zich veilig kunnen voelen

In de Kohnstammzaal ging het gesprek over diversiteit en inclusie in al haar facetten. Kiek Vellinga en Richard van der Veen van HvA Pride spraken over de successen van de grootste community van de hogeschool. Vellinga: “Als je in het onderwijs zit, weet je dat je pas echt kan leren als je je veilig voelt. Die positieve representatie hebben wij allebei gemist toen we studeerden en willen we studenten nu bieden.”

Kiek Vellinga (Foto: Bert Wisse)

HvA Pride pakte daarbij gelijk de handschoen op om minister Dijkgraaf een verzoek te doen. “Wij merken dat DUO en Studielink zijn gekoppeld aan je paspoort. Studenten mogen dus niet kiezen met welke gender zij willen studeren. En dat is wel nodig om zich echt veilig te laten voelen. Wij hopen dat u dit wilt agenderen.”

Dijkgraaf was blij met de oproep van de studenten. “Het staat in het coalitieakkoord dat we dit gaan regelen,” aldus de onderwijsminister die wees op de bijzondere rol van het onderwijs in de vorming van jonge mensen. “Dit is de tijd waar alles nog een beetje vloeibaar is. Dit is het moment in het leven waarin je nog echt verandering kan brengen. Als we de maatschappij een beetje beter willen maken, dan begint dat hier.”

Stagediscriminatie, ook in het hoger onderwijs

Inholland-onderzoeker en initiatiefnemer voor het manifest Machteld de Jong vertelde over het onderzoek naar stagediscriminatie. “Lang is gedacht dat dit probleem vooral iets voor het mbo is, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik ben blij dat er in korte tijd zoveel mooie stappen gezet zijn. Het tekenen van het manifest draagt daar ook weer aan mee.”

“We hebben de talenten en perspectieven van iedereen nodig,” benadrukte De Jong die afsloot met een quote van de onlangs overleden Remco Campert. “Je zelf een vraag stellen daarmee begint het verzet tegen een onwenselijke situatie. En dan een vraag aan een ander stellen.”

Meer dan alleen een manifest

Voorafgaand aan het tekenen van het manifest door alle betrokkenen, vertelden studenten over hun ervaringen met stagediscriminatie. Docent verpleegkunde en trainee diversiteit & inclusie Vijay Chamman vertelde uit eigen ervaring hoe discriminatie hem in zijn carrière heeft geraakt. “Het tast echt het plezier aan waarmee je op een plek zit. Dat kan echt bepalen of je er de volgende morgen nog wel terug naar toe wil.”

Studenten in gesprek over stagediscriminatie (Foto: Bert Wisse)

Vijay waarschuwde de aanwezigen dan ook dat zij er met het tekenen van een manifest alleen niet zijn. “Ik hoop echt dat er iets aan gedaan wordt. Zolang het probleem aanwezig is, zal er door de regering en andere partijen aan gewerkt moeten worden. Dit mag niet de verantwoordelijkheid van de student zijn. We weten dat het gebeurt en uiteindelijk komt het toch vaak op het bordje van die student terecht en dat mag niet.”

Namens de werkgevers nam voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof die woorden ter harte. “Laten we vooral kijken naar die werkgevers die misschien onbewust onbekwaam zijn. Die zich er wellicht niet eens van bewust zijn dat ze uitsluiten. Laten we hen bewust bekwaam maken. Wij vinden dat namelijk oprecht een heel groot ding, want wij hebben er ook belang bij dat de talenten van nu een plek vinden in onze bedrijven.”