Jaarverslag 2021: goed op weg met nieuwe ambities

7 jul 2022 12:32 | Afdeling Communicatie

In 2021 verlieten 7.079 studenten de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met een diploma op zak. En 12.849 studenten startten een studie aan de HvA. Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag van de hogeschool over 2021, een jaar dat net als 2020 getekend werd door corona.

Dat stond mooie resultaten niet in de weg. Vanuit het instellingsplan werken we samen aan de verbetering van de hogeschool. Op alle drie de D’s van ‘Hogeschool in 3D’ is een professor of practice aan de slag om diversiteit en inclusie, digitalisering en duurzaamheid te helpen integreren in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

In 2021 gingen we werken met een nieuw onderwijs- en toetsbeleid dat opleidingen handvatten geeft voor persoonlijke leerpaden voor studenten. De organisatie en de inhoud van ons praktijkgerichte onderzoek werd geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen. Met goed resultaat. De aanbevelingen worden gebruikt om het beleid te actualiseren.

Medewerkers gaven ‘werken bij de HvA’ een 7,6. Ze zijn bevlogen, waarderen de ontwikkelmogelijkheden, de inhoud van het werk en de autonomie daarbinnen. Tegelijk moeten we oog blijven houden voor de balans werk en privé.

De hogeschool is financieel gezond. Het jaarverslag bevat een verantwoording van de bestedingen van de NPO-subsidies en van de resultaten van de kwaliteitsafspraken, die de HvA maakte met het ministerie van OCW.

Het jaarbeeld is een korte compilatie van de hoogtepunten uit 2021.