Steun en erkenning voor de studerende mantelzorger

Studentenzaken in gesprek met studenten tijdens Week van de Jonge Mantelzorger

1 jun 2022 13:55 | Afdeling Communicatie

Het is de Week van de Jonge Mantelzorger. Ongeveer een kwart van de jongeren in Nederland is mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid of verslaving.

Ook op de HvA hebben studenten naast hun opleiding zorgtaken. Hoe zorg je dat deze groep studenten de erkenning en ondersteuning krijgt die zij verdient? “Veel studenten zien zichzelf niet als mantelzorger,” zegt Rosa van der Zwet. “Je gaat een keertje mee naar de dokter, en natuurlijk maak je het huis schoon, maar het is zo veertien uur in de week die je ook aan studeren zou kunnen besteden.”

Deeltijdstudent Commerciële Economie Naznin Musa is initiatiefnemer van de plannen om meer te gaan doen voor studenten met zorgtaken. Samen met Rosa van der Zwet kijkt ze vanuit de afdeling Studentenzaken wat ze kunnen doen om de bewustwording te bevorderen.

De mooiste tijd van je leven?

Naznin weet waar ze het over heeft, want toen zij vier jaar geleden begon met studeren had ze al zorgtaken en die zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. “De studententijd hoort de mooiste tijd van je leven te zijn, maar als je die zorgtaken hebt, kom je daar helemaal niet aan toe. Het zou mooi zijn als deze groep studenten ook elkaar weet te vinden.”

Naznin Musa

In de Week van de Jonge Mantelzorger gaan Naznin en Rosa dan ook in gesprek met deze studenten. “We willen meer inzicht krijgen in hoe groot de groep is en waar er precies behoefte aan is, zodat we dat beter kunnen gaan organiseren,” vertelt Rosa.

Een van die studenten is Demi Lindeboom die de opleiding Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn volgt. Twee jaar lang heeft ze samen met haar moeder mantelzorg verleend aan haar opa en oma. Ze ging wekelijks langs om zorg te bieden. In die periode was het moeilijk om haar zorgtaken te combineren met de verplichtingen op de HvA.

“Het begrip is er wel vanuit de docenten, maar ze vertellen toch dat je werk af moet,” vertelt Demi. “Het was fijn geweest als ik wist wat wel en niet mogelijk was. Dat je niet denkt: kan ik überhaupt iets regelen en waar moet ik dat dan doen? Als je dat zelf moet uitzoeken terwijl je mantelzorger bent en werkt én studeert, heb je daar geen tijd voor.”

Een routekaart naar de juiste informatie

Rosa van der Zwet en Naznin Musa willen daarom de informatievoorziening verbeteren en de bewustwording binnen de hogeschool bevorderen. “De informatie waar studenten met zorgtaken wat aan kunnen hebben moet beter vindbaar zijn en we moeten er voor zorgen dat bijvoorbeeld medewerkers beter weten hoe ze studenten met zorgtaken kunnen herkennen en helpen.”

Rosa van der Zwet

Naznin had daar toen ze aan de HvA ging studeren veel aan gehad, als ze er nu op terugkijkt. “Ik kwam er pas na vier jaar achter dat er een profileringsfonds bestond en dat je daar als je vertraging oploopt vanwege je zorgtaken, soms aanspraak op kan maken. De routekaart naar de juiste informatie ontbreekt nog en ik vind dat we daar vanuit het oogpunt van diversiteit en inclusie iets aan moeten doen.”

En dus pakken Van der Zwet en Musa die handschoen op. “Ik zou graag zien dat de HvA over een jaar een manifest tekent dat zij zich structureel inzet voor deze groep studenten en dat we deze studenten op alle faculteiten goed in beeld hebben,” zegt Musa. “Ik hoop dat we een aanspreekpunt hebben voor studerende mantelzorgers en dat er peer-to-peer begeleiding is,” vult Van der Zwet aan. Naznin Musa hoopt bovendien dat studenten met zorgtaken meegenomen worden onder de paraplu van wat de HvA allemaal doet op het gebied van diversiteit en inclusie.

Op 1 juni (Wibauthuis) en 7 juni (Microsoft Teams) gaan Naznin Musa en Rosa van der Zwet in gesprek met studerende mantelzorgers op de HvA. Wil je daar bij zijn? Geef je dan op!

Lector Rick Kwekkeboom nam in 2018 het initiatief voor de totstandkoming van het Expertiselab Jonge Mantelzorgers. In het Expertiselab is de basis gelegd voor de ondersteuning van mantelzorgende studenten.

In het kader van de Week van de Jonge Mantelzorger werd Rick Kwekkeboom geinterviewd door het tijdschrift Arts en Auto.