Nanda Piersma benoemd tot hbo-kroonlid Sociaal Economisch Raad

Eerste lid vanuit het hbo

17 jun 2022 15:00 | Afdeling Communicatie

Lector Nanda Piersma van de Hogeschool van Amsterdam is benoemd tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad stemde vrijdag in met haar benoeming. Het is de eerste keer dat een lector kroonlid wordt van de SER.

Piersma is benaderd vanwege haar expertise op het gebied van digitalisering. Volgens de SER is digitalisering in steeds meer kwesties actueel. Piersma is lector Responsible IT bij de HvA. Ook is zij wetenschappelijk directeur van het HvA Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence. Daarnaast is Piersma betrokken bij verschillende landelijke netwerken rondom datawetenschap zoals het platform Praktijkgericht ICT-onderzoek (Prio) en de Nederlandse AI coalitie (NLAIC).

Piersma twijfelde niet over de uitnodiging om lid te worden van de SER. “Ik kijk ernaar uit om mijn visie te geven op sociaal-economische kwesties vanuit mijn expertise op het gebied van digitalisering. Het is mijn passie en missie om digitalisering op een verantwoorde manier toegepast te krijgen. In de SER kan ik advies geven op belangrijke thema’s. In de andere netwerken waar ik deel van uitmaak kan ik een bijdrage leveren aan het uitwerken van concrete voorstellen. Zo vullen deze functies elkaar prachtig aan.”

Ook HvA-rector Geleyn Meijer is verheugd over de benoeming van Piersma. “Het praktijkgericht onderzoek komt met bruikbare en toepasbare antwoorden op maatschappelijke problemen en vormt de motor voor het innoverend vermogen van Nederland. Het is dan ook terecht dat Nanda Piersma met haar expertise en uitgebreide netwerk een plek krijgt in de SER. De HvA is uitermate trots dat Nanda deze positie gaat bekleden, als eerste kroonlid uit het hogerberoepsonderwijs.”

Over de SER

De Sociaal-Economische Raad is een adviesorgaan van werknemers, ondernemers en onafhankelijke deskundigen, dit zijn de kroonleden. De raad adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. Leden geven hun visie met oog voor de belangen van verschillende partijen. Daarnaast heeft de SER bestuurlijke taken voor het bedrijfsleven, op grond van de Wet ondernemingsraden. Leden worden telkens benoemd voor twee jaar.