HvA doet mee aan pilot met nieuwe beroepsopleiding

Het Professional Doctorate: een eigen doctoraatstraject voor het hbo

13 jun 2022 10:39 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam neemt deel aan een pilot voor een eigen doctoraatstraject: het Professional Doctorate. Deze pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en start in 2023. Hiermee introduceert het hbo een nieuwe beroepsopleiding.

De Hogeschool van Amsterdam neemt deel aan de domeinen Kunst + Creatief, Gezondheid & Welzijn, Maritiem, Onderwijs: Leren en Professionaliseren en Techniek & Digitalisering en is daarmee actief in het merendeel van de domeinen binnen de pilot.

Het Professional Doctorate is een uitbreiding van het hoger onderwijsaanbod en is een beroepsopleiding die opleidt tot onderzoekende professionals die leren interveniëren in complexe praktijken. Het hbo kent een eerste cyclus (bachelor) en een tweede cyclus (professional master) maar nog geen derde cyclusopleiding.

Net als iedere vernieuwing zal het inpassen en opzetten van deze nieuwe soort opleiding geleidelijk moeten gebeuren, met ruimte om te leren en te verbeteren.

De kandidaten voor de Professional Doctorate-opleidingen zijn in het bezit van een master, hebben praktijkervaring opgedaan en zijn werkzaam in een voor het Professional Doctorate relevante werkomgeving. De HvA start met een klein aantal kandidaten in de pilot.

Het merendeel van de domeinen die in de pilot actief zijn, gaat van start in januari 2023.