Kunst, wetenschap en techniek cruciaal voor stad van de toekomst

HvA partner in nieuw Europees project over duurzame, mooie en inclusieve steden

30 jun 2022 16:35 | Afdeling Communicatie

Hoe kun je steden klimaatneutraal, mooi en inclusief maken? Welke lokale samenwerkingsmodellen kunnen hierbij helpen? Aan deze vragen gaan drie Centres of Expertise van de HvA samen met een internationaal consortium van universiteiten en culturele organisaties werken onder leiding van de Norwegian University of Science and Technology. Het project wordt gefinancierd door het Horizon Europe programma van de Europese Unie.

Het project Creating Actionable Futures (CrAFt) wordt uitgevoerd in het kader van het New European Bauhaus (NEB) initiatief van de Europese Unie en heeft als doel om klimaatneutraliteit en de European Green Deal op een andere manier aan te vliegen. NEB richt zich op de waarden van duurzaamheid, esthetiek en inclusiviteit. De nadruk ligt op een interdisciplinaire benadering vanuit kunst en cultuur, naast wetenschap en techniek, op een inclusieve aanpak en op een bredere focus op levenskwaliteit in plaats van alleen op duurzaamheid. Door verschillende projecten te financieren die gezamenlijk door overheden, culturele instellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke actoren worden uitgevoerd wil de Europese Unie dit aanjagen.

Kennisdelen en impact maken

CrAFt is een van de gehonoreerde projecten en gaat over het testen en delen van lokale bestuursmodellen om de waarde van inclusiviteit, esthetiek en duurzaamheid te benutten voor klimaat neutrale steden. Dit wordt gedaan op verschillende manieren. Ten eerste door samen met lokale overheden in drie zogenaamde sandbox-steden (Amsterdam, Praag en Bologna) nieuwe besturingsmodellen -waarbij kunst en cultuur een centrale rol spelen - te ontwikkelen en te testen in ruimtelijke projecten. Sandbox-steden zijn plekken waar in korte cycli geïnnoveerd, geëxperimenteerd en geleerd kan worden. Het idee is dat CrAFt generieke kennis gaat opleveren over hoe veelvoorkomende uitdagingen op gebied van governance en samenwerking kunnen worden geadresseerd. Een tweede doelstelling is deze lessen te delen. Dit gebeurt tijdens het project met 70 referentiesteden en in een Smart Cities Guidance Package als uitkomst van het project. Dit wordt een routekaart voor steden die aan de slag gaan met New European Bauhaus.

Governance-modellen ontwikkelen

De rol van de Hogeschool van Amsterdam in het project is om het werk in de sandbox-steden vorm te geven. Samen met partneruniversiteiten in Bologna en Praag wordt er geinventariseerd voor welke beleidsuitdagingen grote ruimtelijke projecten staan bij het nastreven van de waarden van New European Bauhaus (NEB). Hierbij kun je denken aan het vinden van de juiste technieken om co-creatieprocessen in te richten of de uitdaging van bezuinigingsdruk die esthetiek en inclusiviteit onder druk kan zetten. Vervolgens worden er interventies ontwikkeld, waarvan de impact gemonitord wordt. Deze zogenaamde impactstories worden uiteindelijk breed gedeeld en zijn input voor de NEB Editie van het Smart Cities Guidance Package. Het project is in mei 2022 van start gegaan en loopt tot mei 2025.

Meer weten over het project? Neem contact op de met de projectleider:

Samenwerking vanuit drie Centres of Expertise

In het CrAFt project wordt vanuit drie Centres of Expertise van de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt: Creative Innovation, Urban Governance and Social Innovation en City Net Zero. En er zijn vier lectoraten bij het project betrokken: Bouwtransformatie (lector Frank Suurenbroek), Civic Interaction Design (lector Martijn de Waal), Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (lector Stan Majoor), Creative Media for Social Change (Tamara Witschge). Het internationale consortium wordt geleid door de Norwegian University of Science and Technology.