Studenttevredenheid blijft vrijwel gelijk in NSE 2022

31 mei 2022 09:00 | Afdeling Communicatie

De resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 zijn bekend. Zestig procent van de HvA-studenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding. Met name op het thema studiebegeleiding doet de HvA het beter ten opzichte van vorig jaar.

Hogere scores voor studiebegeleiding

De algemene tevredenheid van onze studenten blijft ongeveer gelijk aan vorig jaar. Wel zijn studenten meer tevreden over de studiebegeleiding, waar het afgelopen jaar, met behulp van middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra op is ingezet in de vorm van onder andere studentendecanen, studentenpsychologen en peer-to-peer contact. De tevredenheid is ook terug te zien in het thema ‘betrokkenheid en contact,’ dat door studenten wordt beoordeeld met een 3.66 op een schaal van 1 tot 5.

Ook zijn studenten meer tevreden over de aansluiting op de beroepspraktijk. Mogelijk hangt dit gedeeltelijk samen met een iets gewijzigde vraagstelling, maar ook hebben opleidingen geïnvesteerd in de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door de vorming van Communities of Practice waarin studenten, onderzoekers en het werkveld samenwerken.

Naast de algemene vragen over het hoger onderwijs, kregen HvA-studenten ook een aantal specifieke onderwerpen voorgelegd. De thema’s ‘reflectie’, ‘afstandsonderwijs’ en ‘flexibiliteit studieprogramma’ scoorden beter dan vorig jaar. De thema’s ‘gelijke behandeling’ en ‘uitdaging en inzet’ werden het hoogst beoordeeld, al scoorden ze wel lager dan vorig jaar.

Invloed coronapandemie

De NSE is dit jaar afgenomen tussen 17 januari en 13 maart. Net voor de start van het onderzoek, was er een lockdown. Minstens drie van het acht weken durende onderzoek is onderwijs op afstand gegeven. Dit kan invloed hebben gehad op de respons en de resultaten van het onderzoek. Aangezien alle hoger onderwijsinstellingen hier mee te maken hebben, blijft de onderlinge vergelijking echter gelijk. Rond de 15.000 HvA-studenten (30,7%) vulden de vragenlijsten in.

De HvA wil de voortgang vasthouden en verder uitbouwen, want er is ruimte voor verbetering. We gaan samen met studenten het komende jaar (verder) aan de slag met de belangrijkste bevindingen uit de NSE.