Afgestudeerde HvA-student vindt snel een baan

Ook tijdens coronapandemie

11 apr 2022 10:30 | Afdeling Communicatie

Net als vorig jaar vindt 88 procent van de studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) binnen drie maanden na afstuderen een baan. Dat blijkt uit de HBO-Monitor 2021, een landelijk onafhankelijk onderzoek naar de baankansen van afgestudeerde hbo’ers. De snelheid waarmee afgestudeerden een baan vinden, is een indicatie van de kwaliteit van het onderwijs van de HvA en hoe dit aansluit op de beroepspraktijk.

GOEDE START OP DE ARBEIDSMARKT

Onder de afgestudeerde HvA-studenten is de werkloosheid gedaald van 6 procent in 2020 naar 4 procent in 2021. Van de afgestudeerden met een baan heeft 82 procent een functie op minimaal het niveau van de gevolgde opleiding. De cijfers zijn op veel punten vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde én met de HvA-resultaten van vorig jaar.

Ook studenttevredenheid is een graadmeter voor de onderwijskwaliteit. 64 procent van de afgestudeerden is (zeer) tevreden over de opleiding in het algemeen en 58 procent vindt dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt.

De HvA-afgestudeerden zijn minder positief dan landelijk over drie onderwerpen: de mate waarin de opleiding een goede basis vormt om competenties verder te ontwikkelen, de voorlichting over beroepsmogelijkheden en de docenten van de opleiding. Faculteiten en opleidingen gaan op basis van de resultaten van de HBO-monitor aan de slag gaan met de resultaten om aanpassingen en verbeteringen door te voeren.

LANDELIJK ONDERZOEK

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle mensen die afstuderen bij de hogescholen in Nederland, anderhalf jaar na hun diplomering. Het onderzoek geeft onder meer inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden, laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en brengt in kaart hoe afgestudeerden hun opleiding waarderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University.

CORONAPANDEMIE

De resultaten van HBO-Monitor 2021 geven de arbeidsmarktsituatie weer van afgestudeerden uit studiejaar 2019-2020 in het najaar van 2021. Het overgrote deel van deze alumni studeerde af in de zomer van 2020, dus de meesten maakten hun entree op de arbeidsmarkt tijdens de coronapandemie.

Bekijk de factsheet