HvA stelt Gender Equality Plan op

18 mrt 2022 11:05 | Afdeling Communicatie

In het Gender Equality Plan (GEP) omschrijft de HvA wat onze hogeschool doet om gendergelijkheid te bevorderen.

Diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda binnen de HvA. Het is, samen met Duurzaamheid en Digitalisering, een van de drie centrale thema’s in het Instellingsplan 2021-2026. De HvA streeft ernaar om een inclusieve hogeschool te zijn waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Verschillende netwerken, initiatieven en activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van diversiteit en inclusie op onze hogeschool.

Onder diversiteit verstaan we de verschillende aspecten waarop we van elkaar verschillen, zoals leeftijd, gender, beperkingen, talenten, seksuele voorkeur, nationaliteit, religie en veel meer. Gendergelijkheid is een van de pijlers in het diversiteitsbeleid van onze hogeschool. De HvA streeft naar een gelijkwaardige verdeling van mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie en een onderwijsomgeving die vrij is van gendervooroordelen. Als onderdeel van het programma Diversiteit & Inclusie van de HvA is het Gender Equality Plan (GEP) opgesteld. Dit plan maakt inzichtelijk wat de HvA doet om gendergelijkheid te bevorderen.

De Europese Commissie stelt het GEP verplicht voor universiteiten en hogescholen om in aanmerking te komen voor onderzoeksbeurzen en -subsidies voor onder andere Horizon Europe. Volgens de Europese Commissie zijn er specifieke maatregelen nodig om de aanhoudende genderkloven in de onderzoekssector te dichten. De HvA onderschrijft de noodzaak om actief beleid te voeren om gendergelijkheid in praktijkgericht onderzoek en innovatie te bevorderen. In een implementatieplan zullen HR en de faculteiten verder uitwerken hoe de doelstellingen op het gebied van gendergelijkheid uit het GEP behaald kunnen worden.

Heb je vragen of opmerkingen over het Gender Equality Plan? Neem dan contact op met diversityandinclusion@hva.nl.