HvA en partners verzorgen taalschakeltraject gemeente Amsterdam

4 feb 2022 08:00 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam gaat voor de gemeente Amsterdam een taaltraject voor inburgering verzorgen. De HvA geeft deze ‘Onderwijsroute’ samen met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Onderwijsroute leidt naar een succesvolle studiestart en inburgering. Met dit taaltraject intensiveert de HvA de samenwerking met Amsterdamse onderwijsinstellingen en de gemeente.

De Onderwijsroute – één van de drie leerroutes van de nieuwe Wet Inburgering – maakt het mogelijk voor inburgeraars om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo. Deelnemers leren niet alleen Nederlands op een hoog niveau (B1 en B2*), maar ook Engels, wiskunde en zo nodig nog meer vakken, bijvoorbeeld natuurkunde of bedrijfseconomie. Bovendien worden zij begeleid bij de keuze voor een passende en haalbare studie. Voor deze leerroute is in Amsterdam een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen gevormd: het Taalschakeltraject Amsterdam (TSA). Partner van de HvA is de VU. Ook het ROC van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam werken mee. Alle partijen hebben al veel statushouders begeleid naar een succesvolle studiestart en inburgering en gaan gezamenlijk deze leerroute in de arbeidsmarktregio Amsterdam inrichten. Omliggende gemeentes die willen ‘meeliften’ zijn welkom.

Taalschakeltraject bij de HvA

Binnen de HvA is het taalschakeltraject ondergebracht bij het Taalteam van de dienst Studentenzaken. Het Taalteam biedt al jaren een taalschakeltraject ichting hbo aan voor hogeropgeleide inburgeraars en studenten. De medewerkers zijn blij en trots met deze mooie opdracht van de gemeente Amsterdam. Mayke Rameckers, afdelingshoofd Taalteam: “We zijn trots dat we dit taaltraject mogen verzorgen. Ons taalschakeltraject wordt hiermee een officieel erkende route. We kijken er enorm naar uit om samen met de andere onderwijsinstellingen een mooi traject neer te zetten. Zo bieden we statushouders de mogelijkheid om de studie van hun dromen te volgen en een duurzame toekomst op te bouwen in Nederland.”

Wet inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Vanaf nu ligt de regie over de inburgering bij de gemeentes in plaats van de statushouder. Zo bepaalt de gemeente - en dus niet de inburgeraar - bij welke aanbieder onderwijs in de Nederlandse taal en eventuele andere vakken wordt gevolgd.