Decaan Onderwijs en Opvoeding Ramon Puras is herbenoemd

1 feb 2022 13:18 | Afdeling Communicatie

Ramon Puras, decaan van de faculteit Onderwijs en Opvoeding, is herbenoemd voor een periode van vier jaar. Hij geeft sinds 1 februari 2018 leiding aan de faculteit Onderwijs en Opvoeding.

Ramon Puras draagt met zijn faculteit bij aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen: het adequaat opleiden van professionals op het gebied van onderwijs (leraren) en opvoeding (pedagogen) in de grootstedelijke omgeving. Met het oog op het nijpend lerarentekort wil de faculteit meer studenten via nieuwe, flexibelere trajecten naar het beroep van leraar en pedagoog opleiden. Deze onderwijsvernieuwing wordt gebaseerd op state-of-the-art technologie, waarbij wordt voortgebouwd op het door Ramon Puras geïnitieerde SMART EDUCATION initiatief en de ervaringen met Blended Learning. Interprofessioneel handelen wordt sterker op de agenda gezet en professionaliseringsprogramma’s moeten het behoud van leraren vergroten.

Met het onderzoek van het Centre of Expertise Urban Education wil Ramon zich samen met alle lectoren, onderzoekers en de partners van de faculteit hard maken voor het vergroten van kansengelijkheid waarbij kinderen en jongeren dezelfde kansen krijgen in onderwijs en opvoeding.

De komende periode staat de faculteit voor de forse uitdaging om het in 2021 voorbereide Integraal Veranderplan uit te voeren. De faculteit wil uitgroeien tot een erkende, vooraanstaande opleidingspartner in de regio. Het onderwijs, onderzoek en organisatie worden flexibeler ingericht, met als doel om te ontwikkelen naar de vooraanstaande kennisinstelling die anticipeert op de uitdagingen die onze professionals vandaag en zeker ook in de toekomst tegen komen.

Jopie Nooren, voorzitter College van Bestuur: “Voor Ramon is een belangrijke uitdaging om de faculteit zo vorm te geven dat het onderwijs dat wij geven toekomstgericht, doelmatig en flexibel is. Ramon vervult in de organisatie een spilfunctie om in het onderwijs flexibele leerpaden te realiseren waarin de student centraal staat. Het vak van leraar moderniseren, niet alleen op de HvA, maar ook in de regio en landelijk is het belangrijkste doel. Deze opgaven vergen zichtbaar leiderschap van Ramon, zowel binnen de faculteit als daarbuiten. Ik ben er van overtuigd dat Ramon zich hier voor 100 procent voor zal inzetten.”

Ramon Puras: “Het is een eer en een mooie uitdaging om deze fantastische faculteit in een nieuwe fase te leiden. De opgaven van de faculteit met visie op de komende veranderingen zijn groot en ik vertrouw hierbij op de expertise en innovatiekracht van medewerkers en studenten in de faculteit en in ons partnernetwerk. Samen gaan we de gestelde doelen realiseren.”