Abdelhamid Idrissi geïnstalleerd als Professor of Practice

11 feb 2022 11:00 | Afdeling Communicatie

Abdelhamid Idrissi is vanmiddag officieel geïnstalleerd als Professor of Practice Diversiteit & Inclusie aan de Hogeschool van Amsterdam. Idrissi gaat zich op de HvA onder meer bezighouden met het vraagstuk van studie-uitval en de rol die diversiteit en inclusie daarbij spelen.

Idrissi is geïnstalleerd tijdens de jaarlijkse HvA Kennisparade. Tijdens zijn installatie ging hij in op zijn ervaringen met kansenongelijkheid, het belang van talentontwikkeling en zijn plannen op het gebied van diversiteit en inclusie op de hogeschool.

“Het onderwerp diversiteit en inclusie heeft niets te maken afkomst van je ouders of de plek waar je wieg heeft gestaan,” stelt de nieuwe Professor of Practice. “Het gaat om het willen leren kennen van de ander. Het daadwerkelijk willen horen en begrijpen van die ander, van diens leefwereld, diens thuis en diens normen en waarden. Want enkel dan kun je voelen en begrijpen wie de ander is.”

Abdelhamid Idrissi wil dan ook nadrukkelijk in gesprek gaan met zowel de studenten als docenten van de hogeschool. “We gaan samen terugkijken en leren en we kijken samen naar de toekomst en hoe we het studiegeluk en studiesucces samen kunnen vormgeven voor de HvA.”

HvA-rector Geleyn Meijer ging tijdens de Kennisparade in op de keuze voor Idrissi als nieuwe Professor of Practice. De functie stelt de HvA in staat om personen aan zich te binden die een inspiratiebron zijn op actuele en toekomstgerichte strategische onderwerpen, die passen bij de missie en visie van de HvA. “We zoeken dus altijd iemand die iets kan en wil en die ons meeneemt om echt iets in beweging te brengen op zo’n onderwerp.”

Idrissi gaat zijn werkzaamheden op de hogeschool verrichten vanuit de Faculteit Onderwijs & Opvoeding. Decaan Ramon Puras is trots op de benoeming. De HvA wil een inclusieve hogeschool en daar worden stappen in gezet, al erkende de decaan dat daar ook nog veel te winnen valt. zijn. “We willen een hogeschool zijn waar iedereen zich thuis voelt. Abdelhamid kan bij ons nog meer de stad naar binnen brengen in onze netwerken. Ik verheug me enorm op de samenwerking.”

Over Abdelhamid Idrissi

Abdelhamid Idrissi staat midden in de Amsterdamse samenleving. Met projecten in de wijk zet hij thematieken zoals de bestrijding van kansenongelijkheid op de kaart en voert hij de dialoog daarover in alle gebieden van de Metropool Regio Amsterdam. Abdelhamid Idrissi heeft Bouwkunde gestudeerd aan de HvA en is opgegroeid in Amsterdam Nieuw-West, waar hij de eerste Studiezaal startte, waarvoor hij in 2021 de Publieksprijs van de Nieuw Amsterdam Prijzen in ontvangst mocht nemen.

Abdelhamid Idrissi werd in 2018 gekozen tot Amsterdammer van het Jaar, hij is maatschappelijk lid NPO van OC&W, lid van de programmaraad Kenniscentrum Kansenongelijkheid (Gemeente Amsterdam) en een vooraanstaande social entrepreneur met een brede visie voor de stad.