Voorlopig vrijwel uitsluitend thuis studeren

20 dec 2021 17:46

Het demissionair kabinet heeft op zaterdagavond 18 december tijdens een persconferentie aangescherpte maatregelen aangekondigd.

Dit om verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te vertragen. Nederland gaat opnieuw in een harde lockdown. Deze maatregelen gaan in op zondag 19 december om 5:00 uur en hebben ook gevolgen voor het hoger onderwijs.

Welke maatregelen zijn er binnen de HvA?

Er mag geen fysiek onderwijs op HvA-locaties worden gegeven. Daarop bestaan uitzonderingen. Toetsen en tentamens kunnen volgens planning wel op locatie door gaan. Dit geldt ook voor praktijkonderwijs. De opleiding informeert studenten en medewerkers over het rooster dat gaat gelden. Kwetsbare studenten die niet thuis kunnen studeren, kunnen terecht in HvA-gebouwen of de bibliotheken. Voor vragen over hulp en begeleiding kunnen alle studenten terecht bij Student Info [inloggen noodzakelijk]. Voor stages gelden de regels van de branche waarin stage wordt gelopen.

Alle medewerkers werken in principe thuis. Dit geldt voor docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Medewerkers die betrokken zijn bij examinering of praktijkonderwijs op locatie zijn hiervan uitgezonderd. Dit geldt ook voor onderzoekers die zijn aangewezen op onderzoeksfaciliteiten in een HvA-gebouw. Medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is kunnen in afstemming met hun leidinggevende incidenteel op locatie terecht. De kantines en koffiecorners zijn gesloten.

Alle HvA-gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Uiteraard blijven alle preventieve maatregelen van kracht, zoals het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen binnen de gebouwen. De invulling van deze maatregelen vergt maatwerk per opleiding. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Wij realiseren ons goed dat deze lockdown een grote teleurstelling is en veel vergt van iedereen aan het einde van dit toch al bijzondere jaar. Blijf op elkaar letten en heb aandacht voor elkaar.