Vijf grote subsidies voor onderzoeksprojecten van de HvA

4 nov 2021 10:07 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft vijf SPRONG-subsidies van Regieorgaan-SIA toegekend gekregen. Met de subsidie van 1 miljoen euro per project kan de HvA de komende vier jaar onderzoeksgroepen gaan opzetten, samen met andere hogescholen, op het gebied van verantwoorde AI, een circulair Amsterdam, duurzame logistiek en verdienmodellen voor de culturele sector.

De projecten van de HvA die de komende jaren aan de slag kunnen met de SPRONG-subsidie zijn afkomstig van de Centres of Expertise Applied Artificial Intelligence, Urban Governance and Social Innovation, Creative Innovation en Urban Technology. In twee projecten is de HvA bovendien penvoerder.

Verantwoord gebruik maken van artificial intelligence

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij. AI biedt nieuwe kansen, maar het onderzoek is vooralsnog niet praktijkgericht. Samen met de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en 25 organisaties onderzoekt de HvA in het project Responsible Applied AI hoe verantwoorde AI-oplossingen ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden bij bedrijven en instellingen in retail, zakelijke dienstverlening en media

Hoe krijgen we Amsterdam in 2050 circulair?

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een transitie in de wijze waarop onze samenleving onderneemt, samenwerkt, denkt en doet. In het project CIRCOLLAB wil de HvA een infrastructuur in de metropoolregio Amsterdam opzetten om kennis uit te wisselen op het gebied van circulaire initiatieven, experimenten, onderzoek en onderwijs.

Greening Corridors

Goederenvervoer is een belangrijk aspect van de Nederlandse economie. In het project Greening Corridors waarvan de Hogeschool Rotterdam de penvoerder is, onderzoekt de HvA de ontwikkeling van duurzame veelgebruikte trajecten. Drie thema’s staan daarin centraal: beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoermiddelen, schone, veilige en autonome vervoerswijzen en digitalisering van de keten.

Nieuwe verdienmodellen in de culturele sector


Door maatschappelijke veranderingen en het wegvallen van activiteiten tijdens de pandemie verkeert de culturele sector in grote problemen. Hoe zorgen we voor creatieve innovatie en maatschappelijk verdienvermogen? Dat is de vraag waar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zich samen met de HvA, de Gerrit Rietveld Academie en Inholland over gaat buigen. De kennisinstellingen werken samen in het Centre of Expertise for Creative Innovation.

Integrale wijkgerichte preventie

Hoe vergroot je de kwaliteit van samenleven in grote steden? In het onderzoeksproject PREVENT kijken de HvA en Hogeschool Utrecht samen hoe zij door wijkgerichte preventie op het snijvlak van gezondheid en welzijn tot maatschappelijke verbetering kunnen komen. In zogeheten fieldlabs werken professionals samen met onderzoekers, beleidsmakers, docenten en studenten aan nieuwe kennis in het sociale domein.

Wat is een SPRONG-subsidie?

Een SPRONG-subsidie is gericht op een samenwerking van tenminste twee hogescholen met samenwerkingspartners uit bedrijfsleven en overheden. De bedoeling is dat de partners een krachtige onderzoeksgroep gaan vormen. Als ze daarin slagen, kan na vier jaar opnieuw een subsidie van 1 miljoen euro toegekend worden. In het SPRONG-programma richt Regieorgaan-SIA zich specifiek op onderzoeksprojecten op het gebied van Energietransitie & duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid & zorg en Veiligheid.