Update: Anderhalve meter geldt niet in hoger onderwijs

24 nov 2021 18:44 | Afdeling Communicatie

De sterke toename van het aantal besmettingen baart ons allemaal zorgen. Het demissionaire kabinet heeft gisteren de terugkeer van de anderhalve meter afstand regel aangekondigd met ingang van vandaag. Deze maatregel geldt niet voor het hoger onderwijs.

Voorkom besmettingen

Het is van belang dat we allemaal bijdragen aan het voorkomen van corona besmettingen. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Raadpleeg de site van het RIVM als je daar meer over wilt weten.

Zelftesten

Binnen het hoger onderwijs zijn zelftesten nog steeds gratis beschikbaar. Maak daar gebruik van en test je minimaal twee keer per week. Blijf thuis bij een positieve zelftest of klachten en laat je testen bij de GGD. Blijf thuis tot de uitslag bekend is en zolang je besmet bent. Wij herhalen nogmaals de oproep aan degenen die dit nog niet hebben gedaan om zich te laten vaccineren om de kans op besmetting of een ander te besmetten te voorkomen. Uiteraard is iedereen vrij om zijn eigen keuze te maken en is het belangrijk dat wij die keuze respecteren. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan over wat de coronapandemie met je doet.

In HvA-gebouwen

Nog steeds geldt in onze gebouwen een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte, met uitzondering van tentamens en examens. Binnen de gebouwen van de HvA draag je een mondkapje als je je verplaatst, in de gangen en de liften. Als je zit hoef je geen mondkapje op, het mag wel. Wij hebben de facilitaire dienst gevraagd mensen eraan te herinneren een mondkapje te dragen in de gebouwen en te attenderen op de basisregels. We vinden het onacceptabel als je hen uitscheldt of op een andere manier lastig valt.

Tot slot

Op dit moment bereiden we op 11 december een Open Dag op locatie voor studiekiezers voor. Het is een informatieve bijeenkomst die valt onder de noemer ‘direct onderwijs gerelateerd’. Daarom kan deze doorgang vinden volgens het huidige kabinetsbeleid. Datzelfde gebeurt in deze periode bij de andere Nederlandse hogescholen. Wellicht komt daar na de aanstaande persconferentie van vrijdag 26 november verandering in. Als de maatregelen die daar worden aangekondigd gevolgen hebben voor de geplande Open Dag, dan laten we dat zo spoedig mogelijk weten aan collega’s binnen de hogeschool en aan de studiekiezers.