HvA steeds meer 'Parijs Proof'

3 nov 2021 16:47 | Afdeling Communicatie

De HvA heeft in 2020 fors minder energie verbruikt ten opzichte van 2019. Er werd in totaal 16,3% minder energie verbruikt dan in 2019. Ook de komende jaren zal de hogeschool extra gaan investeren om de gebouwen en installaties ‘Parijs Proof’ te maken.

De HvA is van plan om op korte termijn van het gas af te gaan en voldoet daarmee meer en meer aan de afspraken in het klimaatakkoord. De verbeterslag die de afgelopen jaren op het gebied van energie-efficiëntie is gemaakt, zijn een direct gevolg van de afspraken die gemaakt zijn door de Vereniging Hogescholen in het convenant voor de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie.

In dat convenant is vastgelegd dat hogescholen in de periode 2005 tot 2020 een energie-efficiencyverbetering van 30% zouden realiseren. Die doelen zijn, zo blijkt uit de cijfers van Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs ruimschoots behaald. Hoewel het aantal studenten en medewerkers in het hbo de afgelopen vijftien jaar fors is gestegen, zijn de hogescholen er toch in geslaagd hun energieverbruik te reduceren.

Hogescholen steeds duurzamer

In de periode van 2005 tot 2020 is het aantal studenten gestegen van 357.000 naar 478.008. Daarnaast is ook het aantal medewerkers fors gegroeid van 25.000 fte naar ruim 37.000 fte. Die groei heeft er voor gezorgd dat ook het aantal vierkante meters aan gebouwen waar hogescholen gebruik van maken is toegenomen. Toch heeft dat niet geleid tot extra energieverbruik. Integendeel.

Per student is het energieverbruik met 35% gedaald. De belangrijkste reden voor die daling is de inkoop van duurzame energie. In totaal is door alle energiebesparingsprojecten in het hbo een efficiencyslag gemaakt van 1.522 TerraJoule. Dat staat gelijk aan het verbruik van 23.500 woningen.