HvA: Kabinet vraagt het onmogelijke met het coronatoegangsbewijs

23 nov 2021 17:19 | Afdeling Communicatie

Het kabinet heeft een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer voor de invoering van coronatoegangsbewijzen in het hoger onderwijs. Dit vraagt volgens de HvA en andere kennisinstellingen het onmogelijke van het onderwijs.

Het wetsvoorstel beperkt de toegankelijkheid voor alle studenten en levert grote uitvoeringsproblemen op. De HvA schaart zich achter het protest van de Vereniging Hogescholen en de universiteiten van Nederland tegen het op deze manier toepassen van de coronatoegangsbewijzen. Invoering daarvan is praktisch onuitvoerbaar en tijdrovend. Het zou betekenen dat hogescholen duizenden studenten verschillende locaties tegelijkertijd moeten controleren.

Onmogelijke opdracht

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur: “Dit wetsvoorstel is een onmogelijke opdracht. Online onderwijs is geen volwaardig alternatief voor fysiek onderwijs. Bovendien kunnen docenten geen dubbel lesprogramma geven, zij werken zich nu al drie slagen in de rondte. Wij hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel niet in de huidige vorm aanvaardt”. Voor studenten is ontmoeting belangrijk. De Monitor Mentale Gezondheid toont aan dat meer dan de helft van studenten psychische klachten ervaart in coronatijd, vanwege eenzaamheid, stress en studiedruk. Binnen de HvA zetten wij dergelijke stappen om studenten te ondersteunen.

Blijf met elkaar in gesprek

Het College van Bestuur begrijpt de zorgen van studenten en medewerkers over het toenemende aantal besmettingen. Jopie Nooren: “Er zijn maatregelen nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit leidt tot onzekerheid en onrust. Wij zien dat er spanningen zijn tussen mensen en groepen met verschillende meningen en andere invalshoeken. Binnen de HvA willen we de verschillen tussen elkaar niet vergroten, maar op zoek gaan naar de verbinding. Laten we met elkaar het gesprek voeren over wat er binnen de randvoorwaarden mogelijk is om het onderwijs door te laten gaan.”