HvA blijft open met maximale groepsgrootte van 75 personen

Corona Update 12 november 2021

14 nov 2021 12:30 | Afdeling Communicatie

Het demisssionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 12 november jl. nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn nodig omdat het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de zorg enorm onder druk staat. Het kabinet roept op om de kans op besmettingen te verminderen door de komende drie weken het aantal contacten zo veel mogelijk te verminderen. Het hoger onderwijs blijft open, maar vanaf 13 november geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. Daarnaast blijven mondkapjes verplicht bij verplaatsingen in de gebouwen. En de basisregels blijven heel belangrijk.

Colleges, evenementen en open dagen

Activiteiten die onderwijs gerelateerd zijn, zoals hoorcolleges en open dagen, mogen plaatsvinden zonder anderhalve meter. Er geldt wel een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. De enige uitzondering hierop zijn tentamens en examens, daarbij mogen meer dan 75 studenten in een ruimte aanwezig zijn. Grote colleges worden veelal hybride. Studenten die online college volgen kunnen dat op de campus doen in hiervoor beschikbaar gestelde leslokalen. Bij het verplaatsen tussen ruimten worden mondkapjes gedragen. Houd daarbij zo veel mogelijk afstand van elkaar. Alle sociale evenementen worden de komende drie weken omgezet naar digitaal, verzet of geannuleerd.

Blijf en werk zo veel mogelijk thuis

Het kabinet doet een dringend beroep om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Wij willen zorgvuldig omgaan met de ruimte die ons geboden wordt om het hoger onderwijs open te houden. Het onderwijs voor onze studenten heeft prioriteit. Voor alle medewerkers die geen fysiek onderwijs geven geldt daarom: werk zoveel mogelijk thuis. Als thuiswerken niet mogelijk is, blijft het mogelijk om op de campus te werken.

Doe 2 keer per week een zelftest

We verzoeken iedereen dringend om regelmatig een zelftest te doen, voordat je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden is het advies om dit minimaal twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de ingangen van alle gebouwen. Maak er vooral gebruik van! Blijf bij corona gerelateerde klachten thuis en laat je bij de GGD testen.

Vaccineren helpt om Corona te voorkomen

Inmiddels is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. De kans om als volledig gevaccineerde Corona te krijgen is 17 keer kleiner en dat je door een Covid besmetting op de Intensive Care te belanden is 33 keer kleiner dan als je niet gevaccineerd bent. Het kabinet roept iedereen die zich nog niet gevaccineerd heeft nogmaals dringend op om dat toch te doen: om jezelf te beschermen, te voorkomen dat je anderen besmet en eraan bij te dragen het aantal ziekenhuisopnamen niet verder oploopt. Wij hopen dat iedereen deze oproep ter harte neemt. Blijf respect houden voor de keuze die een ieder maakt.

Ventilatie in de gebouwen

Het ventileren van ruimten blijft belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De ventilatie in gebouwen van de HvA wordt continue gemonitord. Bij twijfel over functionering van de ventilatiesystemen, wordt er ogenblikkelijk gemeten. Afhankelijk van de uitkomst worden er maatregelen genomen.

Tot slot

Er is ons veel waard om het onderwijs op de campus door te laten gaan. We zijn blij dat dit de komende weken mogelijk is. Wij realiseren ons goed dat deze tijd ontzettend veel vergt van iedereen en dat aanscherping van de coronamaatregelen een teleurstelling is. Het is lastig om je telkens weer aan te passen aan nieuwe maatregelen. Toch willen wij iedereen oproepen om zich aan de coronamaatregelen te houden en bij te dragen aan het voorkomen dat nog meer mensen besmet raken met het coronavirus.