HvA presenteert innovaties toegepast onderzoek aan EU

8 okt 2021 12:00 | Afdeling Communicatie

Geleyn Meijer, rector van de HvA, en Frank Kresin, decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI), namen vandaag in Brussel deel aan een UAS4EUROPE-evenement gericht op het innovatievermogen van toegepast onderzoek. Eurocommissaris Mariya Gabriel, een van de belangrijkste Europese besluitvormers op het gebied van onderzoek en innovatie was daarbij aanwezig.

Als eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd maakte Gabriel eind vorig jaar het plan bekend voor de oprichting van één centrale innovatiemarkt voor Europa, de zogenaamde Europese Innovatiemarkt (Engels: ‘European Innovation Area’, oftewel EIA). Volgens Gabriel is de EIA van essentieel belang om te borgen dat Europa ook bij de volgende technologische innovatiegolf op duurzame, eerlijke en coherente wijze een concurrerende positie blijft innemen. ‘We hebben al één Europese ruimte voor onderzoekers (de EOR), en één ruimte voor onderwijs (de EER). Maar er moet ook één ruimte komen voor vernieuwers en ondernemers,’ aldus Gabriel bij de aankondiging van het EIA-plan.

UAS4EUROPE, het informele netwerk van hogescholen in Europa, waarvan de HvA deel uitmaakt, maakte van de gelegenheid gebruik om steun te betuigen voor het plan en de visie van de organisatie met betrekking tot de voor toegepast onderzoek weggelegde rol in de toekomst van innovatie in Europa op proactieve wijze te presenteren.

HvA rector Geleyn Meijer.

Het vormgeven van de Europese Innovatieruimte

Tijdens dit hybride evenement, ‘Realizing the European Innovation Area’ (Het vormgeven van de Europese Innovatieruimte) nam Gabriel het Actieplan van UAS4EUROPE officieel in ontvangst.

Naast een sterk betoog over de kracht en het innovatievermogen van hogescholen biedt dit document twaalf concrete aanbevelingen voor toegepast onderzoek. Hierin wordt onder andere gepleit voor een betere integratie in EU-programma’s van instellingen voor hoger onderwijs met een nadruk op praktijkgericht, toegepast onderzoek, de oprichting van een netwerk van Centres of Expertise om de innovatie-ecosystemen binnen Europa onderling beter te verbinden, en ondersteuning in de vorm van startfinanciering voor hogescholen voor een betere overbrugging van de kloof tussen postonderzoeksactiviteiten en prototype-ontwikkeling. Lees hier het volledige plan.

De auteurs van het plan zijn invloedrijke deskundigen van verschillende hogescholen en ondernemers met ruime ervaring op het gebied van innovatie, onder wie Frank Kresin van de HvA. De decaan van FDMCI was één van de twee betrokken Nederlandse vertegenwoordigers, samen met Jorrit Snijder, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Breda.

In het plan zijn ook de belangrijkste aandachtsgebieden en initiatieven van de HvA meegenomen, waaronder de donuteconomie, burgerwetenschap en het belang van meer vrouwelijk ondernemerschap.

Mariya Gabriel. Foto: Eurocommissaris

Aanjager van innovatie in de regio

Na de presentatie van het plan reageerde eurocommissaris Gabriel op de voorgelegde uitdagingen, mogelijkheden en aanbevelingen. Zij erkende de belangrijke rol van hogescholen op het gebied van regionale innovatie dankzij hun nauwe samenwerkingen met zowel de private als de publieke sector bij het vinden van oplossingen voor stedelijke uitdagingen.

Het event was een belangrijke kans om de rol van hogescholen in Amsterdam en andere steden door heel Europa te onderstrepen. Stedelijke innovatie is in belangrijke mate gebaseerd op publieke en private samenwerkingen, en om ook in de toekomst innovatie te blijven stimuleren is, met name op Europees hogeschoolniveau, meer financiering nodig.

Het evenement vond plaats in het gebouw van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie en werd bijgewoond door zo’n 40 EU-vertegenwoordigers en belanghebbenden op het gebied van O&I en de industrie. Daarnaast werd het evenement door ongeveer 100 mensen online gevolgd.