Vanaf 25 september geen beperkingen meer voor hoger onderwijs

15 sep 2021 15:42 | Afdeling Communicatie

Het demissionair kabinet heeft tijdens de persconferentie van 14 september gemeld dat per 25 september de anderhalvemetermaatregel voor heel Nederland vervalt. Voor het hoger onderwijs verdwijnt de mondkapjesplicht, die nu nog geldt bij verplaatsingen in de gangen en lift. En per 25 september verdwijnt ook de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Voor tentamens geldt dat zelfs al vanaf 20 september. De hygiëneregels blijven van kracht.

Voor alle versoepelingen geldt: iedereen maakt zijn of haar eigen keuze en daar hebben we respect voor. Vraag de ander wat hij/zij nodig heeft om veilig te kunnen studeren en werken en houd daar rekening mee. Als je wel afstand wilt houden of een mondkapje wilt dragen dan mag dat natuurlijk.

Geen mondkapjes meer in gangen en liften

Vanaf 25 september is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de gangen of de lift. Ook verdwijnt de anderhalve meter maatregel, die nu nog geldt voor medewerkers in ondersteunende functies.

Hoe geven we les

Vanaf 25 september vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte. Dat betekent bijvoorbeeld dat hoorcolleges met meer mensen in één ruimte mogen plaatsvinden. We kijken vooral waar de ruimte ligt om de roosters aan te passen. Dat gaat niet in één keer in dit onderwijsblok. We willen immers de lessen die we geleerd hebben in coronatijd meenemen in het vormgeven van de onderwijsprogramma’s. Blended onderwijs is het uitgangspunt en dat betekent maatwerk. De opleidingen overleggen met de opleidingscommissies over wat haalbaar en passend is. Het kost even tijd om dit met elkaar goed in te regelen. De roosters voor dit blok zijn natuurlijk al gemaakt en zelfs voor het volgende onderwijsblok liggen de meeste roosters al klaar.

Thuiswerken of op de campus

Voor alle medewerkers geldt vanaf 25 september: werk thuis als het kan, en op de campus als het je werk ten goede komt. Ben je op de campus, dan hoef je geen anderhalve meter afstand meer te houden, dat mag natuurlijk nog wel. Ga vooral samen en met je leidinggevende in gesprek over hoe je dat zo inricht dat het voor iedereen veilig voelt om op de campuslocaties te werken.

Evenementen en open dagen

Het evenementenprotocol wordt aangepast aan de laatste versoepelingen en regels en verschijnt binnenkort hier. Activiteiten die onderwijsgerelateerd zijn, zoals open dagen, kunnen vanaf 25 september weer voor meer dan 75 personen worden georganiseerd en zonder anderhalve meter. Ook hier geldt dat we blijven kijken naar een vorm van blended, waarbij we delen online en delen fysiek organiseren.

Horeca en restaurants op de campus

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat in de horeca vanaf 25 september je CoronaCheck-app wordt gecontroleerd bij binnenkomst. Voor de commerciële horecagelegenheden zoals Fest op de Amstelcampus, het sportcafe in het Muller-Lulofshuis en het Time-out Sportcafé bij het Dr. Meurerhuis. gaat die maatregel dan ook per 25 september in. Voor alle restaurants in de gebouwen, die onderdeel zijn van de HvA, geldt dat niet.

Ventilatie in de gebouwen

De luchtventilatie in de gebouwen van de HvA is met de laatste inzichten van het RIVM nogmaals zorgvuldig onder de loep genomen. Het RIVM stelt dat de huidige bouwregelgeving voldoet om verspreiding van het covid19 virus door middel van aerosolen te minimaliseren. De installaties van de HvA voldoen aan deze eisen.

Zelftesten en vaccineren

Het ministerie vraagt ons om regelmatig een zelftest te doen, wanneer je naar de HvA komt. Omdat je onbewust het virus met je mee kunt dragen en verder verspreiden. Het advies is om dit twee keer per week te doen. Zelftesten zijn verkrijgbaar via zelftestonderwijs.nl en liggen bij de uitgangen van onze locaties.

Vanaf september is iedere volwassene in Nederland in staat gesteld om zich te laten vaccineren. Wij hopen dat iedereen die aan de HvA studeert en werkt ervoor kiest om dat te doen, maar het blijft uiteraard een vrije keuze.