Valerie Frissen en Ron de Mos herbenoemd in Raad van Toezicht

1 sep 2021 13:20 | Afdeling Communicatie

Valerie Frissen en Ron de Mos zijn herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam. De herbenoeming is voor vier jaar en gaat 1 september 2021 in.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Frissen en De Mos zich als lid van de Raad van Toezicht blijven inzetten voor de Hogeschool van Amsterdam. Frissen en De Mos worden gewaardeerd om hun kennis, bestuurlijke ervaring, constructief kritische houding en om hun betrokkenheid bij het hoger beroepsonderwijs in het algemeen en de HvA in het bijzonder.

Valerie Frissen is vier jaar geleden door de Centrale Medezeggenschapsraad voorgedragen als lid Raad van Toezicht. Zij is bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden en directeur van het SIDN-fonds. Haar inhoudelijke expertise en netwerk liggen op het terrein van digitale innovatie. Frissen is voorzitter van de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht.

Ron de Mos is expert op het gebied van de toepassingen van ICT met bijzondere aandacht voor de veiligheid van ICT en privacyvraagstukken. Hij is lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. Ron de Mos heeft naast de inhoudelijke kennis en expertise een groot actief netwerk, zowel landelijk als in de regio Amsterdam.

Het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschapsraad zijn gehoord en zijn positief over het besluit tot herbenoeming.

Meer over de Raad van Toezicht