Fernon Longfur is de nieuwe studentassessor van de HvA

20 sep 2021 09:05 | Afdeling Communicatie

Met ingang van 1 oktober 2021 is HvA-student Bedrijfskunde Fernon Longfur de nieuwe studentassessor. Dit heeft het College van Bestuur (CvB) bekendgemaakt.

De studentassessor wordt aangesteld om het CvB vanuit studentenperspectief te adviseren over alle onderwerpen die ter tafel komen. In de benoemingsadviescommissie waren zowel de Raad van Toezicht, het CvB als de Centrale Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. Longfur is de vijfde studentassessor die bij de HvA benoemd is. Eerdere studentassessoren waren Marco Kloek, Ruben Neuhaus, Oumaima el Hammouti en Elijah Alvares. De benoeming geldt tot 1 oktober 2022.

Thema’s

Fernon Longfur is zijn derde studiejaar in de opleiding Bedrijfskunde gestart bij de Faculteit Business & Economie en was tot voor kort studentlid bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Van november 2019 tot mei 2021 was hij lid van de Jongerenraad Gelijke Kansen Alliantie bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Naast zijn studie is hij vakdocent op meerdere basisscholen. Als vakdocent maakt hij leerlingen van groep 1 tot en met 8 digitaal vaardig en traint hij leerkrachten om deze lessen te kunnen geven. De thema’s van Longfur voor komend jaar zijn kansengelijkheid en digitalisering. Deze sluiten goed aan bij de doelstellingen van de HvA.

Studentenperspectief

CvB-voorzitter Jopie Nooren is enthousiast over de benoeming. “Het studentenperspectief dat Fernon in gaat brengen aan de bestuurstafel is van grote waarde en ik verheug me op onze samenwerking. HIj heeft ons tijdens het gesprek meegenomen in zijn eigen ontwikkeling als mens en de passies die hij door zijn levenservaringen heeft ontwikkeld. Zijn ontwikkelfocus op thema’s als kansengelijkheid en digitalisering zijn voor de HvA van groot belang in het kader van ons Instellingsplan 2021-2026”.

Ook Fernon heeft veel zin om aan de slag te gaan: “Het afgelopen collegejaar heb ik als studentlid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) al mogen ervaren hoe cruciaal een goed studentperspectief is in de besluitvorming. Ik zie het behartigen van het studentenbelang als een zinvolle taak die ik met veel passie en een groot verantwoordelijkheidsgevoel uitvoer. Ik kijk er daarom ook naar uit om dit in mijn nieuwe rol als studentassessor voort te zetten. Sinds mijn tijd in de CMR voel ik me meer dan ooit verbonden met de HvA, het voelt als thuis. Datzelfde gevoel wil ik mijn medestudenten geven. Ik heb veel ideeën om de HvA nog meer als thuis te laten voelen maar ik ben vooral benieuwd naar wat jullie nodig denken te hebben. Schroom dus niet om contact te leggen met mij. Ik ben er voor alle studenten van de HvA, voor jullie, voor jou, voor ons!”