Vijf promotiebeurzen van NWO voor docent-onderzoekers HvA

27 aug 2021 08:00 | Afdeling Communicatie

De Nederlandse Wetenschappelijke Organisatie (NWO) heeft vijf promotiebeurzen toegekend aan docent-onderzoekers van de HvA. Met de beurs van €194.750 kunnen zij de komende vijf jaar ruimte maken om naast hun onderwijstaken promotieonderzoek te gaan doen.

De HvA heeft negen aanvragen gedaan, waarvan er dus vijf een beurs toegekend hebben gekregen. De docent-onderzoekers van de HvA gaan zich richten op thema’s als klimaatonvriendelijk gedrag, grootstedelijke duurzame ontwikkeling en valrisico bij ouderen. NWO heeft in totaal 128 aanvragen gekregen, waarvan er 51 zijn toegekend.

Lees hieronder meer over de vijf docent-onderzoekers die een promotiebeurs toegekend hebben gekregen:

Tom van Eijck (FOO)

Bij natuur- en techniekonderwijs is het belangrijk om heen-en-weer te leren denken tussen verschijnselen en verklaringen. In het basisonderwijs krijgt dit weinig aandacht. Het onderzoek van Tom van Eijck bekijkt hoe interactieve diagrammen het natuurwetenschappelijk redeneren kunnen bevorderen. Zo wordt beter ingespeeld op de denkontwikkeling in de bovenbouw van de basisschool.

Marije van Gent (FMR)

Mensen kunnen ambivalentie – conflicterende gedachten en gevoelens - ervaren over klimaatonvriendelijk gedrag, zoals het genieten van een hamburger én zich tegelijkertijd schuldig voelen over de milieu-impact. Marije van Gent onderzoekt onder welke omstandigheden en bij wie ambivalentie over klimaatonvriendelijk gedrag ertoe leidt dat men zich milieuvriendelijker gaat gedragen.

Darren Sierhuis (FBE)

Om CO2-uitstoot in de stad te reduceren voeren private, publieke en civiele spelers gezamenlijk veel experimentele innovatieprojecten uit. Het onderzoek van Darren Sierhuis beoogt inzichtelijk te maken hoe en waarom keuzes voor bepaalde innovatiepaden worden gemaakt en welke gevolgen dit heeft voor de effectiviteit van dergelijke projecten.

Chantal van den Ouweland (FBE)

Samenwerking tussen organisaties is noodzakelijk voor het oplossen van complexe stedelijke problematiek. Het onderzoeksproject van Chantal van den Ouweland richt zich op de effectiviteit van projectteams die technologische innovaties implementeren voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze ‘smart city projecten’ worden grootschalig gesubsidieerd, maar de praktijk leert dat veel samenwerkingsverbanden eindigen nadat de subsidie afloopt.

Paul Voorn (FG)

In het onderzoek van Paul Voorn staat de relatie tussen vermoeidheid door fysieke inspanning en het valrisico bij ouderen centraal, met bijzondere aandacht voor de zelfinschatting van fysiek functioneren. Wanneer ouderen deze vermoeidheid onvoldoende gewaarworden, bestaat het risico dat zij niet adequaat reageren op balansverstoringen, met een grotere kans op vallen.