Drie keer RAAK-subsidie voor onderzoeken HvA

7 jul 2021 12:48 | Afdeling Communicatie

Het versterken van samenwerking aan grootstedelijke vraagstukken, de rol van ICT bij juridische kwesties en een cultuursensitieve leefstijlinterventie. Dat zijn de onderzoeken waarvoor lectoren van de HvA een RAAK-publiek-subsidie hebben gekregen. Elk onderzoek ontvangt 300.000 euro voor twee jaar.

Boundary spanners in actie

Grote steden staan de komende jaren voor enorme maatschappelijke opgaven. Grote delen van de stad krijgen een andere functie, tegelijkertijd is grootschalige verduurzaming noodzakelijk en is ook belangrijk om oog te houden voor sociale samenhang in die delen van de stad. Professionals uit verschillende domeinen werken samen aan dit soort vraagstukken. ‘Boundary spanners’, bruggenbouwers tussen verschillende domeinen, spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat stelt juist deze professionals in staat om de grenzen tussen de domeinen te overbruggen? Onderzoeker Gertjan de Groot en lector Stan Majoor van het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken onderzoeken deze vraag samen met de Haagse Hogeschool en praktijkpartners in Amsterdam en Den Haag.

Het onderzoek zal duidelijkheid scheppen over de werkregels die ‘boundary spanners’ in staat stelt om domeinoverstijgend te werken en levert op die manier een bijdrage aan het realiseren van grootstedelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van de nieuw te bouwen woonwijk Haven-Stad in het noordwesten van Amsterdam waar een programmamanager een complexe financiële, ruimtelijke maar ook sociaaleconomische opdracht heeft.

Digitale ondersteuning voor juridisch professionals

Hoe kan ICT juristen bij provincies en gemeenten helpen op het gebied van advisering, contractering of bezwaarbehandeling? Die vraag gaat onderzoeker Ivar Timmer van het lectoraat Legal Management van Arnt Mein onderzoeken bij de gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Hilversum en Utrecht en de provincies Gelderland en Utrecht.

Juridisch professionals en onderzoekers gaan samen nieuwe systemen voor digitale beslissingsondersteuning ontwikkelen. Goed ontworpen systemen kunnen gebruikers helpen bij het maken van juridische inschattingen, de correcte toepassing van regels, of het zelfstandig opstellen van juridische documenten. Hiermee kan zowel interne dienstverlening van de juridische afdeling, als externe dienstverlening (aan burgers en organisaties) verbeteren.

Strijd tegen overgewicht

Overgewicht komt relatief vaker voor bij gezinnen in aandachtswijken in de stad. Onderzoekers van de lectoraten onder leiding van Peter Weijs (Voeding en Beweging) en Ruben Fukkink (Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding) werken samen aan de evaluatie van een cultuursensitieve interventie om overgewicht bij kinderen tot twaalf jaar tegen te gaan.

De aanpak ‘Simpel Fit!’ wordt gebruikt om het opvoedgedrag van ouders te beïnvloeden en zo gezonde voeding en bewegen te bevorderen. Professionals die de aanpak gebruiken hebben vaak weinig zicht op het daadwerkelijke resultaat van de aanpak. Weijs en Fukkink ontwikkelen daarom een manier om de aanpak te evalueren zodat op basis daarvan de aanpak aangepast kan worden aan verschillende doelgroepen.

RAAK-publiek

In een RAAK-publiek-onderzoek werken hogescholen samen met minimaal twee publieke partijen, eventueel aangevuld met een of meer private partijen, aan praktisch toepasbare oplossingen. Dat resulteert meestal in een prototype of nieuwe werkwijze.