NSE 2021: beeld van studeren tijdens corona

23 jun 2021 00:01 | Institutional Research

Vandaag zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021 bekend gemaakt. 61% van de studenten is (zeer) tevreden over de opleiding. Meer contact en verdere intensivering van de begeleiding is het devies voor de komende tijd.

De Nationale Studenten Enquête (NSE), is na een afwezigheid van twee jaar weer gehouden. De onderzoeksperiode liep van 18 januari t/m 14 maart 2021. 37% van de HvA-studenten vulde de vragenlijst in. Vergelijken met eerdere jaren is lastig omdat het onderzoek dit jaar werd uitgevoerd onder ongebruikelijke omstandigheden (corona, online onderwijs) en omdat de enquête dit jaar volledig vernieuwd werd. Desondanks levert het onderzoek waardevolle informatie op, waar de opleidingen van de HvA mee aan de slag gaan. De uitkomsten van de NSE 2021 sluiten goed aan bij de resultaten van drie onderzoeken die de HvA in het afgelopen jaar zelf uitvoerde onder studenten.

Zorgen en waardering tijdens lockdown

HvA-studenten zijn vooral tevreden over het thema betrokkenheid en contact. Hieruit spreekt waardering voor de grote inspanningen van docenten en andere medewerkers om studenten onder de lastige omstandigheden van vrijwel uitsluitend online studeren toch zo veel mogelijk aandacht en begeleiding te geven. De studiebegeleiding werd door de studenten gewaardeerd met een score van 3,62 (op een schaal van 1-5).

Toch geeft 1 op de 8 studenten aan dat zij het afgelopen jaar niet tevreden waren over de opleiding. Daaruit blijkt dat het toch niet mogelijk is geweest om alle nadelige gevolgen van de lockdown te ondervangen. Een vergelijkbaar beeld doet zich overigens voor bij andere hogescholen in de randstad en elders in het land. Op dit moment (eind juni) ziet het er naar uit dat het onderwijs bij de start van het nieuwe studiejaar met veel minder beperkingen te maken zal hebben. De HvA gaat er alles aan doen om studenten weer het onderwijs en de begeleiding te bieden waar zij op hopen en rekenen.

Meer contact en extra begeleiding

Studenten, zo blijkt uit diverse onderzoeken, snakken ernaar om weer contact te hebben met elkaar en met docenten. De HvA gaat hen de komende tijd extra begeleiding bieden (zoals peer-to-peer, studentendecanen) en waar nodig zorgen dat opgelopen achterstanden worden ingehaald.

Naast de vragen die alle studenten in het hoger onderwijs kregen, legde de HvA hen ook vragen over een aantal specifieke onderwerpen voor. Over de thema’s ‘Gelijke behandeling’ (3,75) en ‘Uitdaging en inzet’ (3,61) bleken de HvA-studenten relatief tevreden. Iets minder goed uit de bus kwamen de thema’s ‘Afstandsonderwijs’ (3,17) en ‘Flexibiliteit studieprogramma’ (3,13).

Studenttevredenheid is één van de drie belangrijke prestatie-indicatoren voor het onderwijs van de HvA. Studiesucces en de aansluiting op de arbeidsmarkt (gemeten met de HBO-monitor) zijn de andere twee.