Meer versoepelingen en voornemen tot afschaffen 1,5 meter

22 jun 2021 09:52 | Afdeling Communicatie

Afgelopen vrijdag kondigde het demissionair kabinet verdere versoepelingen aan. In principe kan bijna alles vanaf 26 juni weer, mits op anderhalve meter afstand. Inmiddels hebben we ook een brief van minister van Engelshoven ontvangen. Zij vraagt het hoger onderwijs om zich voor te bereiden op het organiseren van onderwijs en werken zónder de anderhalve meter maatregel, per 16 augustus.

De belangrijkste versoepelingen op een rijtje en wat dat betekent voor studenten en medewerkers van de HvA:

Mondkapjes op veel plaatsen vanaf 26 juni niet meer verplicht

Het kabinet kondigde aan dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje vanaf zaterdag 26 juni alleen nog in situaties geldt waar de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden. Daarbij moet je denken aan het openbaar vervoer, op luchthavens en op stations. Binnen de HvA is het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni dan ook niet langer verplicht, behalve in situaties dat de 1,5 meter niet kan worden aangehouden: denk aan praktijkonderwijs. Studenten en medewerkers kunnen natuurlijk zelf wel kiezen voor het dragen van een mondkapje.

Loslaten anderhalve meter in het hoger onderwijs

Het belangrijkste goede nieuws is de aankondiging tot het loslaten van de 1,5 meter- maatregel per 16 augustus voor het hoger onderwijs. Op 13 augustus neemt het kabinet hierover een definitief besluit op basis van de situatie (zoals aantal besmettingen en ziekenhuisopname) op dat moment. Daarmee lijkt een ‘normale’ start van het volgend studiejaar zonder corona-beperkingen dichterbij.

Dit betekent tegelijk dat tot de zomervakantie de 1,5 meter-afstand regel nog geldt in het hoger onderwijs en dus ook bij de HvA. We houden daarom de huidige roosters aan waarbij studenten en medewerkers een aantal uren per week naar de campus kunnen komen voor onderwijsactiviteiten of andere activiteiten.

Introductieactiviteiten

Introductieactiviteiten met een onderwijskarakter kunnen zonder anderhalve meter plaatsvinden. Dat gaat dan om introductieactiviteiten die zijn georganiseerd vanuit de HvA, veelal door de opleidingen zelf. Voor de aanstaande introductie-activiteiten die georganiseerd worden door studentenverenigingen met een sociaal karakter gelden de corona-regels die op dat moment gelden voor de betreffende horeca en (evenementen)sector.

De minister vraagt speciale aandacht voor (komend) tweedejaars studenten die in hun eerste studiejaar de introductie hebben gemist. We vragen de opleidingen om ook voor hen een passend programma te maken voor een fysieke kennismaking met de HvA als campus Hogeschool..

De centrale introductie op het Wibauthof gaat dit jaar niet door. Opleidingen kunnen elementen toevoegen aan hun opleidings- of campusintroductie. Daarnaast is er een digitale introductie voor alle studenten beschikbaar.

Thuiswerken

Vanaf 26 juni a.s. geldt het kabinetsadvies om de helft van de tijd thuis te werken. Dat betekent dat er weer wat meer ruimte komt om op locatie te werken. De anderhalve meter regel blijft in elk geval tot 16 augustus van toepassing waardoor het maximum aantal beschikbare werkplekken en toegestane personen in een ruimte beperkt is. De situatie, de mogelijkheden en de behoefte per gebouw en per team zijn verschillend. Overleg dus binnen je team wat er mogelijk is.

Testen en vaccineren

Het is belangrijk dat studenten en medewerkers gebruik blijven maken van zelftesten. Dit studiejaar, maar bijvoorbeeld ook bij de start van het nieuwe studiejaar of wanneer je terugkeert van een vakantie in het buitenland. Studenten en medewerkers kunnen tot eind juli zelftesten aanvragen via SURF www.zelftestonderwijs.nl. Een zelftest blijft vrijwillig.

De versoepelingen die zijn aangekondigd kunnen plaatsvinden omdat het aantal mensen dat gevaccineerd is snel toeneemt en daardoor het aantal besmettingen met het coronavirus afgenomen is. We zijn blij dat nu iedereen boven de 18 jaar kan laten vaccineren. We hopen dan ook dat veel studenten en medewerkers van de HvA zich laten vaccineren. Maar blijven benadrukken dat vaccineren vrijwillig is en dat ieder daarin zijn eigen keuze mag maken.