Duurzame, diverse en digitale veranderingen

Tijdens de week van de alumnus

19 apr 2021 14:58 | Afdeling Communicatie

Afgelopen week konden HvA-alumni (en medewerkers en studenten) kennis en inspiratie opdoen bij een groot aantal online workshops in het kader van de week van de alumnus. De week werd afgetrapt met een live uitzending vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Zuidoost. Aldaar praatten rector Geleyn Meijer en tafelheer Altan Erdogan met verschillende (oud) HvA’ers over de veranderende wereld en hoe de HvA daarin het verschil maakt op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en digitalisering.

“Gelukkig had de HvA al voor de coronapandemie nagedacht over hoe we het onderwijs anders vorm konden gaan geven. In de visie die we ontwikkeld hebben staan de zogenaamde 3 D’s ─ Duurzaamheid, Diversiteit en Digitalisering ─ centraal.” Aldus rector Geleyn Meijer. Daarmee is de toon voor de kickoff gezet. In het uur wat volgt kleuren HvA’ers, alumni en kinderen van basisschool de Regenboog uit Amsterdam Zuidoost – die via videoboodschappen vragen over de toekomst stellen aan de in de studio aanwezige gasten ─ elk van deze thema’s in. Een impressie.

Duurzaamheid

“De HvA heeft heel bewust uitgesproken zich zorgen te maken over het klimaat”, begint Geleyn Meijer. “Als instelling zijn we betrokken bij de maatschappij. We willen de studenten die we opleiden ─ en uiteindelijk dus ook alle alumni ─ verder helpen. Dan kun je niet om dit vraagstuk heen. We willen bewustwording creëren, maar ook positieve veranderingen in samenwerking met de stad Amsterdam bewerkstelligen. Daarbij kun je denken aan winkeliersketens na laten denken over hoe ze hun klanten duurzamer kunnen bedienen, ziekenhuizen helpen beter om te gaan met plastic restafval en samen met de gemeente onderzoeken hoe we de stad kunnen vergroenen.”

Toch schiet dat duurzaam doen nog onvoldoende op. “We beseffen steeds meer dat het klimaatvraagstuk in een ramp verandert waar wetenschappers continue voor waarschuwen, maar we zien ook dat mensen het lastig vinden om hun gedrag aan te passen. We kijken er wel naar, lezen erover, maar dat we met zijn allen massaal ander vervoer gaan nemen, anders gaan eten of daadwerkelijk onze woningen aan gaan passen gebeurt nog niet in de mate waarin dat zou moeten.” Een kwalijke zaak volgens Reint Jan Renes, lector Psychologie voor een duurzame stad bij de HvA. Hij illustreert in een twintig minuten durend betoog welke ingewikkelde psychologische constituties ons weerhouden van gedragsverandering en waarom verandering toch echt bij onszelf zou moeten beginnen. “We vinden het heel erg van Antarctica, maar toch koopt nog lang niet iedereen ledlampen. En dat terwijl 84 procent van onze totale CO2-uitstoot samenhangt met onze persoonlijke keuzes.”

Welke rol zou de overheid moeten spelen in het klimaatvraagstuk? Wat is het belang van eigenaarschap? En in hoeverre speelt geld een rol in de keuzes die we maken? Zomaar wat vragen die kijkers thuis via de chatfunctie aan Reint Jan stellen. “Wat ik moeilijk vind om te zien is dat het vanuit overheden altijd over geld gaat. Het mag niet te veel kosten, we moeten mensen ontzorgen, het mag niet te veel gedoe zijn. Ik vergelijk het wel eens met als Heineken een 0.0 biertje zou proberen te verkopen door de hele tijd te benadrukken dat er geen alcohol in zit en dat het minder lekker smaakt dan echt bier. Wie gaat dat dan nog kopen? Je moet als overheid laten zien hoe ongelooflijk waardevol de transitie is. Nu bagatelliseren autoriteiten het klimaatprobleem nog te vaak. Rutte deed bijvoorbeeld twee jaar geleden nog de befaamde uitspraak dat we niet te ver door moesten slaan met het klimaat, dat we nog wel met zijn allen moeten kunnen blijven barbecueën. Dat is niet helpend. De overheid moet burgers de urgentie van het probleem laten voelen. Pas dan zullen we beseffen dat iets wat waarde heeft ook wat kost.”

Inmiddels is HvA-alumna Puck Middelkoop aan tafel aangeschoven. Zij rondde in 2008 haar studie commerciële economie af. Tegenwoordig is ze start-up coach bij de HvA en eigenaresse van het door haar opgerichte bedrijf Hulaaloop. “Toen ik moeder werd ontdekte ik dat kinderen in de eerste twee jaar door acht verschillende maten heen groeien. En dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën is. Daarom bedacht ik een abonnementsvorm waarbij ouders van jonge kinderen kleding kunnen huren. Zodra je kind uit een maat groeit kun je per seizoen van items wisselen. Toen ik het bedrijf vier jaar geleden startte moest ik het concept constant uitleggen. Nu merk ik dat de sharing economie steeds meer op gang komt en dat mijn initiatief veel sneller landt.”

Diversiteit

We weten van de HvA dat de studentenpopulatie van oudsher heel divers is. Aan de medewerkerskant valt echter volgens tafelheer Altan nog wel iets te winnen als het op diversiteit aankomt. Geleyn: “Het is goed om met mensen van verschillende achtergronden en met verschillende meningen het onderwijs en onderzoek te verzorgen. Het zijn rolmodellen die je neerzet. Die moeten een goede afspiegeling zijn van de wereld om je heen. Een van de manieren waarop we dat bewerkstelligen is met een traineeprogramma. Daarbij helpen we mensen nadat ze bij ons gestudeerd hebben om het vak van docent uit te gaan oefenen. We bieden ze dan ook een baan aan.”

Twee aanwezige HvA-alumni zijn enthousiast over de ontwikkelingen. Puck: “Ik ben hier natuurlijk al even weg als student, maar nu ik er als startup coach rondloop zie ik veel meer diversiteit dan toen ik hier studeerde. Ook als het op medewerkers aankomt.” Carline van Breugel ((tevens HvA-alumna commerciële economie en tegenwoordig actief in de Tweede Kamer (red. D66) op het thema diversiteit en inclusie)): “Ik was destijds een eerste generatie student en heb het in mijn eerste jaar daardoor heel zwaar gehad. Ik had bijna mijn P niet gehaald. Ik ben heel blij om te zien dat er nu een programma is dat studenten helpt die geen hulp kunnen vragen aan familie. En ik vind het zo goed om te zien dat deze bijeenkomst ondertiteld wordt!”

Een derde HvA-alumnus commerciële economie blijkt zich ontpopt te hebben tot stadsdichter van Amsterdam. Gershwin Bonevacia deelt als kers op de taart nog een paar poëtische woorden over de prachtige smeltkroes die onze stad is.

Digitalisering

De bijeenkomst eindigt met een reflectie op het thema digitalisering. Daarvoor zijn HvA-Digital transformation officer Ivo van der Werk en HvA-alumna Samira Mellenbergh (tegenwoordig werkzaam bij Microsoft) aangeschoven. Duidelijk wordt dat de transitie die afgelopen jaar ingezet is onomkeerbaar is. Ivo: “We hebben gezien dat we ons onderwijs kunnen verrijken met digitale middelen. Tegelijkertijd zien we de meerwaarde van de fysieke ontmoeting. We mogen nu op zoek naar een nieuwe ideale mix.” Daarmee geeft hij meteen antwoord op de zorg die een basisschoolleerling uit. Is het wel gezond dat we tegenwoordig zo veel achter ons scherm zitten? Moeten we niet gewoon meer naar buiten? Ook Samira onderstreept dat we nu weliswaar een toegenomen productiviteit zien dankzij functionaliteiten als Teams, maar dat we het sociale aspect nooit kunnen vervangen.

Dat het zo’n vaart niet gaat lopen denkt ook Geleyn Meijer. “We spraken zestig jaar geleden al over big data en AI, maar de veranderingen gaan langzamer dan we toen voorzagen. Ik denk dat het hele idee van transformatie vooral te maken heeft met wat wij als mensen wel en niet willen. En dan begint het er toch mee dat we snappen wat die verandering precies inhoudt. Het is een van onze essentiële rollen als hogeschool om studenten, medewerkers en alumni te helpen snappen wat dat allemaal betekent. Ze een stap verder helpen met onze actuele kennis en nieuwe inzichten zodat zij ermee aan de slag kunnen. Want houdbare praktijkgerichte oplossingen en standpunten zijn duurzaam, divers en digitaal en essentieel in de samenleving van morgen.”

En daarmee zijn we weer terug bij de woorden van gedragswetenschapper Reint Jan Renes: “Als er geen gesprek in de stad of het land ontstaat dan weet je dat er nog geen verandering gaande is. Het zal soms wat schuren, maar frictie duidt erop dat er iets gaande is. Dan is er iets aan het veranderen. En dat is precies wat we nodig hebben.”

Meer weten over wat de HvA voor alumni aanbiedt? www.hva.nl/alumni

Meer weten over de week van de alumnus? Workshops terugzien? Ga naar www.hva.nl/alumniweek