UvA en HvA slaan cyberaanval af

10 mrt 2021 14:05 | Afdeling Communicatie

De zware cyberaanval op de UvA en de HvA heeft niet geleid tot uitval van systemen, gijzeling of een verzoek om losgeld. In de afgelopen weken zijn alle servers van de UvA en de HvA uitgebreid onderzocht en waar nodig geschoond.

De aanval werd in een vroegtijdig stadium opgemerkt door het Security Operations Centre (SOC), waarna direct maatregelen zijn genomen en forensisch onderzoek is gestart. In korte tijd hadden de hackers meer dan 50 van de ruim 1000 servers van de UvA en de HvA geïnfecteerd en voorzien van mogelijkheden om ze, op een later moment, te versleutelen. De servers zijn inmiddels allemaal schoon, het acute gevaar is daarmee geweken.

“Deze aanval laat opnieuw zien dat het hoger onderwijs een doelwit is van gerichte aanvallen en dat het nodig is om bijzonder alert te zijn”, zegt Jan Lintsen, lid van het College van Bestuur van de UvA. “We zijn trots op onze afdeling ICT en blij dat ons onderwijs en onderzoek door kon gaan tijdens deze aanval. Het is belangrijk om de lessen uit deze aanval te delen en te blijven investeren in goede informatiebeveiliging. Dat zullen we de komende tijd dan ook zeker doen”, aldus Hanneke Reuling, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HvA.


Aangifte

De UvA en HvA hebben aangifte gedaan bij de politie van computercriminaliteit en hebben melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het onderzoek van de politie loopt.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de hackers uit waren op (persoonlijke) data. Omdat de aanvallers wel toegang hebben gehad tot een aantal systemen en de versleutelde wachtwoorden is alle gebruikers uit voorzorg gevraagd hun wachtwoord te wijzigen. Ruim 110.000 medewerkers en studenten hebben in anderhalve week gehoor gegeven aan deze oproep. De wachttijden bij de servicedesk bleven beperkt.


Evaluatie

De komende weken worden de aanval en de aanpak van de HvA en de UvA uitgebreid geëvalueerd en vinden waar nodig aanvullende onderzoeken plaats. De geleerde lessen en aanbevelingen zullen na afronding van het onderzoek publiekelijk gedeeld worden, in het bijzonder met andere hoger onderwijsinstellingen.