Startschot voor Centre for Economic Transformation

16 feb 2021 16:00 | Afdeling Communicatie

Het nieuwe Centre for Economic Transformation moet het platform van de Hogeschool van Amsterdam worden waar anders denken over economie vorm krijgt in onderwijs en toegepast onderzoek. Op 9 februari jongstleden is het CET officieel gelanceerd.

“We willen werken aan het versnellen van de transformatie naar een duurzame en eerlijke economie,” zegt CET-directeur Willem van Winden. Het CET nodigt bedrijven en maatschappelijke organisaties uit zich bij hen aan te sluiten om die ambitie samen met studenten, docenten en onderzoekers waar te maken.

Vier grote transformaties

Centraal daarin staan volgens Ineke Bussemaker, decaan van de faculteit Business & Economie, vier grote transformaties waar de maatschappij middenin staat. “De digitale transformatie, de transformatie van werk, de transformatie naar duurzaamheid en circulariteit, en de energietransformatie. De rol van CET is om een proactieve speler te zijn, een katalysator, in het onderzoeken van de implicaties van deze transformaties voor het beroepenveld en ons onderwijs.”

Het CET vindt in haar plannen inspiratie in het werk van Kate Raworth, de Professor of Practice van de HvA. Raworth schreef ‘Doughnut Economics’ waarin een economisch model voor de 21e eeuw wordt voorgesteld dat uitgaat van het realiseren van ieders behoeftes en wensen zonder daarbij de capaciteit van de aarde uit het oog te verliezen.

Amsterdam Donut Coalitie

De HvA heeft zich in 2019 aangesloten bij de Amsterdam Donut Coalitie, een samenwerkingsverband van stedelijke partijen die zich committeren aan de economische principes van Raworth. Het CET wordt ook onderdeel van die coalitie om samen te werken met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.

Daarnaast gaat het CET zelf nieuw onderzoek initiëren op het gebied van de vier grote transformaties en zullen de nieuwe innovatieprojecten nauw verbonden worden met het onderwijs. Ook moet het CET een platform worden voor debatten, lezingen en films over de nieuwe economie.

“Het principe achter alle nieuwe economische gedachten is samenwerking. Kijk zelf maar eens, kijk hoe de jongeren het doen. Leg je vragen neer in het netwerk. Deel je kennis." Zegt Ineke Bussemaker.

Download het boek ‘We live in transformational times’ dat het CET heeft gemaakt