Instroom HvA groeit met record van vijftienduizend studenten

4 feb 2021 10:07 | Afdeling Communicatie

Dit studiejaar (2020-2021) kozen ruim 15.000 studenten voor één van de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, opnieuw meer dan vorig jaar. Met een totaalaantal studenten van 48.718 blijft de HvA de grootste hogeschool van Nederland.

Groei bij alle faculteiten

De HvA zag de instroom groeien bij alle faculteiten. De grootste stijgers zijn de faculteiten Maatschappij en Recht (+19%), Bewegen, Sport en Voeding (+17,5%) en Techniek (+13%). Deze grote stijgingen worden veroorzaakt door de populariteit van opleidingen zoals hbo-rechten, sociaaljuridische dienstverlening, built environment en verpleegkunde.

Vooropleiding

Van de totale instroom eerstejaars komt één derde deel (31%) van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Iets meer dan de helft (54%) stroomt in van de havo. 7 Procent heeft een vwo-achtergrond en bijna 5 procent heeft een buitenlandse vooropleiding.

Vereniging Hogescholen

In procenten gerekend stijgt de instroom van de HvA met negen procent ten opzichte van het vorige studiejaar. Dat is iets lager dan het percentage dat de Vereniging Hogescholen (VH) vandaag publiceerde (+11%). Dat komt omdat de VH alleen kijkt naar het aantal nieuwkomers in het hbo. De ‘wisselaars’ worden door de VH, anders dan bij de HvA, niet meegeteld als ‘instroom eerste jaar’.