Oud-voorzitter College van Bestuur Rob Scheerens overleden

12 jan 2021 09:04 | Afdeling Communicatie

Oud-voorzitter van het College van Bestuur van de HvA Rob Scheerens is op 8 januari overleden. Scheerens werd 76 jaar.

In zijn periode als HvA-voorzitter van 2001 tot 2006 legde Scheerens onder meer de basis voor de Amstelcampus. Scheerens had een vooruitstrevende visie op onderwijshuisvesting en wist de verzameling gebouwen aan de Wibautstraat die door de HvA werden gebruikt om te vormen tot een op Amerikaanse leest geschoeide stadscampus.

De HvA is Scheerens veel dank verschuldigd voor het ontwikkelen van de HvA tot een herkenbare en zichtbare onderwijsinstelling in Amsterdam.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam hebben met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van Scheerens en gedenken hem met respect en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.