Docenten faculteit Techniek in de race voor Hogeronderwijspremie

14 jan 2021 11:28 | Afdeling Communicatie

Het project LeerLevels, waar een team docenten van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam aan meewerkt, is genomineerd voor een nieuwe prestigieuze prijs. De prijs is een initiatief van het ministerie van OCW en heeft als doel om de onderwijskwaliteit te belonen, als tegenhanger voor de al langer bestaande waardering voor onderzoekers. Daarvoor bestaat de Spinozapremie. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van 1,2 miljoen euro.

LeerLevels is een app die het vraagstuk aanpakt van de verschillende kennisniveaus van eerstejaarstudenten. Het maakt gepersonaliseerd onderwijs op grote schaal mogelijk. Door de fijnmazige opbouw van leerdoelen, het structureren van deze leerdoelen en het bijbehorende onderwijsmateriaal in een netwerk en begeleiding via een algoritme, kunnen startende studenten snel op het niveau van het begin van de opleiding worden gebracht. Hierdoor krijgen docenten meer tijd om te focussen op verdieping en toepassing van kennis. Bovendien groeit het eigenaarschap en de betrokkenheid van studenten bij het leren. Tijdens de Covid-pandemie is het aantal studenten en docenten dat LeerLevels gebruikt sterk toegenomen.

Fundament

LeerLevels is een initiatief van HvA-docent Youssef el Bouhassani en docent Jonas Voorzanger van het Amsterdams Lyceum. Zij zijn twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van de app voor het vak natuurkunde. Samen legden zij het fundament voor de aanpak en ontwikkelden zij de applicatie, het onderwijsmateriaal en de hulpmiddelen voor docenten. In een volgend stadium hebben HvA-docenten Wilbert te Velde, Charaf Batou, Joppe Buntsma, lector Bert Bredeweg, faculteitsdecaan Esther Ras en ondersteuner Paul den Hertog bijgedragen aan de implementatie en evaluatie. Nu staat het team op het punt om LeerLevels samen met collega’s op te schalen naar meerdere vakken en opleidingen.

1 maart

Voor de Hogeronderwijspremie zijn drie projecten genomineerd voor het hbo. De tweede prijs bestaat uit een bedrag van 800.000 euro en de derde prijs uit 500.000 euro. De winnaar wordt op 1 maart bekend gemaakt.

Lees meer op de site van OCW.