HvA onderschrijft Paars Manifest

10 dec 2020 09:50 | Afdeling Communicatie

Een open en veilige hogeschool waar iedereen zichzelf kan zijn. Dat is de inzet van de Hogeschool van Amsterdam met de onderschrijving van het Paars Manifest.

Nog altijd worden LHBTI+’ers in het onderwijs meer gepest en gediscrimineerd dan niet-LHBTI+’ers. De HvA vindt het belangrijk dat iedere student en medewerker zich vrij kan voelen om zichzelf te zijn op de hogeschool. Niemand zou bang hoeven zijn voor afwijzing of vooroordelen op grond van wie die is of van wie die houdt. Helaas voelen veel studenten en medewerkers zich nog niet altijd veilig genoeg om open te zijn over hun seksuele of genderidentiteit.

Sociale veiligheid van LHBTI+’ers

Om de sociale veiligheid van LHBTI+-studenten en -medewerkers op onze hogeschool te vergroten, onderschrijft de HvA het Paars Manifest . Het manifest is een initiatief van Student Pride NL en COC Nederland. Aandachtspunten in het manifest zijn het verbreden van de reikwijdte van inclusiviteit, het vergroten van de zichtbaarheid, organiseren van support en ondersteunen van de LHBTI+-community. Afgelopen september tekende de HvA het Amsterdams Akkoord voor inclusief hoger onderwijs waarin onze hogeschool zich committeert aan het creëren van een veilig ‘klimaat’ voor iedere student, docent en medewerker. De ondertekening van het Paars Manifest onderstreept die belofte. HvA Pride organiseert diverse activiteiten die invulling geven aan de aandachtspunten in het Paars Manifest. Samen met het programma Diversiteit en Inclusie zullen zij zich blijven inzetten voor een veilig leerklimaat voor LHBTI+-studenten en -medewerkers.

Paarse Vrijdag

Om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid en veiligheid van de LHBTI+-gemeenschap doet de HvA op vrijdag 11 december mee aan Paarse Vrijdag. Door middel van de kleur paars kunnen studenten en medewerkers op die dag hun solidariteit tonen met homoseksuele, biseksuele, lesbische en transseksuele medestudenten en collega’s. HvA Pride roept iedereen op om een foto op Instagram te posten van hun meest paarse of kleurrijke outfit en @hvapride in het bericht te taggen. Op www.paarsevrijdag.nl kun je het Paarse Vrijdagpakket downloaden. Dit pakket bevat materiaal om zoveel mogelijk paars te kleuren, zoals een paars frame voor sociale media of een Paarse Vrijdag Zoom/Teams achtergrond.