Kabinet: voorlopig vrijwel uitsluitend thuis studeren en werken

14 dec 2020 19:48 | Afdeling Communicatie

Vanavond maakte het kabinet maatregelen bekend die ertoe moeten leiden dat het coronavirus wordt teruggedrongen. Die maatregelen hebben effect op het (hoger) onderwijs. Vanaf aanstaande woensdag (16 december) tot en met zondag 17 januari 2021 studeren en werken we weer vrijwel uitsluitend thuis.

Twee uitzonderingen op online leren en werken

De kabinetsmaatregelen betekenen voor studenten dat bijna al het onderwijs online plaatsvindt. Daarop bestaan twee uitzonderingen. Ingeroosterde toetsen kunnen in principe volgens planning wél op locatie plaatsvinden. En hetzelfde geldt voor praktijkonderwijs. De opleiding informeert studenten en medewerkers over het rooster. Studenten die echt niet thuis kunnen studeren, kunnen een studieplek reserveren. Dat kan alleen in gebouw de Leeuwenburg bij het Amstelstation en niet in de overige gebouwen. Voor stages geldt dat de regels en protocollen van de organisatie waar de stage plaatsvindt, gevolgd worden.

Alle medewerkers werken thuis. Dat geldt voor docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Uitzonderingen daarop vormen mensen die betrokken zijn bij examinering of bij praktijkonderwijs op locatie. En voor onderzoekers die aangewezen zijn op onderzoeksfaciliteiten in een HvA-gebouw. Incidenteel kunnen medewerkers voor wie thuiswerken echt niet mogelijk is terecht in gebouw de Leeuwenburg. Dat doen zij nadat zij dat hebben afgesproken met hun leidinggevende. Personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten wordt door het kabinet gezien als cruciaal beroep, wat betekent dat noodzakelijke kinderopvang beschikbaar is.

Er vinden de komende periode geen groepsbijeenkomsten plaats. Dat geldt ook voor diplomeringen. De HvA-gebouwen zijn uitsluitend toegankelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. De Leeuwenburg is open van 8 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds voor wie een studieplek gereserveerd heeft of met toestemming van de leidinggevende een werkplek gebruikt. De kantine is gesloten. Uiteraard blijft iedereen een mondkapje dragen in de gebouwen.

‘Ontmoeting is de kern van het onderwijs’

Waarnemend HvA-bestuursvoorzitter Hanneke Reuling reageert op de nieuwe maatregelen: ‘Het is helaas noodzakelijk, maar wel zeer ingrijpend. Ontmoeting is de kern van het onderwijs. Dat we daar al zo lang zo weinig mogelijkheden voor hebben, is voor ons allemaal heel erg frustrerend. We doen er alles aan om de weinige ruimte die er gelukkig nog wél is, zo goed mogelijk te benutten. Laten we met elkaar proberen de continuïteit van het onderwijs en onderzoek te waarborgen. Kijk wat er wel mogelijk is en zoek naar eventuele alternatieve manieren om zaken online op te lossen.’

Ondanks de huidige beperkingen is Reuling ook hoopvol. ‘Ik zie dat onze studenten het in de afgelopen maanden geweldig hebben gedaan. Onder lastige omstandigheden zijn de meesten erin geslaagd om toch bij te blijven met de studie. Fantastisch. Dat was mogelijk mede dankzij de grandioze inzet van docenten en ondersteunend personeel. Die inzet en kwaliteit geven me er alle vertrouwen in dat we er in zullen slagen om goed door deze komende periode te komen. Houd moed. En zorg goed voor jezelf en voor elkaar.’