Derde lichting Statushouders voor de Klas van start in Amsterdam

14 sep 2020 11:27 | Studentenzaken

Gevluchte docenten een kans geven op de Nederlandse arbeidsmarkt: dat is het doel van het Oriëntatietraject Statushouders voor de Klas. Op woensdag 2 september 2020 kwam de derde lichting deelnemers van het traject samen voor de startbijeenkomst in HvA-locatie het Wibauthuis. Dertien statushouders die in het land waar ze vandaan komen werkten als wiskunde-, scheikunde- of natuurkundedocent worden dit jaar begeleid om hun beroep in Nederland weer uit te oefenen en een nieuwe toekomst op te bouwen. Statushouders voor de Klas wordt aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF, in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Leren en werken

Het initiatief Statushouders voor de Klas is drie jaar geleden ontstaan vanuit het lerarentekort en wordt nu voor de derde keer georganiseerd. Het traject bestaat uit één jaar, waarin de deelnemers twee dagen per week stagelopen op een middelbare school en twee dagen les krijgen op de HvA. De deelnemers krijgen lessen Nederlands als tweede taal en leren hoe het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar zit. Daarnaast krijgen ze ook les in hun eigen vak, waardoor ze bekend raken met de Nederlandse vaktaal en vakdidactiek. Dit kunnen ze direct toepassen in hun stage.

Wiskundedocent Gafari Oguz heeft het traject al succesvol afgerond: “Het grootste verschil was de taal, maar het profiel en het gedrag van de leerlingen was hetzelfde. De communicatie tussen de leerkrachten was heel leuk. We hebben niet alleen binnen de school, maar ook buiten de school heel veel dingen samen gedaan. Iedereen helpt elkaar.”

Nieuwe mogelijkheden

Al lerend en werkend vergroten de deelnemers ook hun professionele netwerk. Na afronding van het traject mogen deelnemers met lesbevoegdheid meteen als docent voor de klas, en docenten die nog de lesbevoegdheid moeten halen stromen in bij een deeltijd docentenopleiding (drie jaar) of bij het zij-instroom traject voor docenten.

Wiskundedocent en oud-deelneemster van Statushouders voor de Klas Maha Awad: “Het was mijn doel om officieel een stageplek te krijgen op een middelbare school in Nederland. Nu heb ik bij dezelfde school als waar ik stageliep een aanstelling gekregen.”

Rolmodellen voor de klas

Naast het tegemoetkomen aan het lerarentekort zijn er nog veel meer redenen om statushouders voor de klas te zetten, vertelt Mayke Rameckers, afdelingshoofd van het Taalteam van de HvA: “Door deze groep in te zetten zorg je voor meer diversiteit in de docententeams en betere rolmodellen voor de klas.”

De derde lichting van Statushouders voor de Klas zal het oriëntatietraject in juni 2021 afronden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In deze video vertellen Mayke Rameckers (hoofd Taalteam HvA) en Marcel van den Hoeven (NT-2 docent) hoe het traject Statushouders in de Klas is opgebouwd.