9 ton subsidie voor HvA-onderzoek met het MKB

Raak-mkb subsidie toegekend aan drie faculteiten

18 sep 2020 13:32 | Afdeling Communicatie

In het kader van de regeling RAAK-mkb ontvangt de HvA negen ton subsidie voor drie onderzoeksprojecten. HvA-onderzoekers zullen zich twee jaar lang richten op de leefstijl van migrantenouderen, non-bancaire MKB-financiering en interactieve virtual reality.

In deze subsidieronde werden alle drie de aanvragen vanuit de HvA gehonoreerd. Zij krijgen per onderzoek 300.000 euro. Het gaat om de volgende drie programma's:

Virtual reality

Er bestaat groeiende belangstelling bij musea, goede doelen en grote festivals voor virtual reality. De verwachting bestaat dat met behulp van interactieve virtual reality-installaties een attitude- of gedragsverandering bij het publiek kan worden bewerkstelligd. Het onderzoek van docent-onderzoeker Mirjam Vosmeer en lector Martijn de Waal richt zich op de mogelijkheden hiertoe en probeert die toepasbaar te maken voor mkb-bedrijven.

Non-bancaire mkb-financiers

Nieuwe digitale technieken, zoals big data en kunstmatige intelligentie, maken fundamenteel andere verdienmodellen en bedrijfsvoering mogelijk in de financiële sector. Dat leidt tot nieuwe toetreders tot de markt, doorgaans geschaard onder de noemer: fintech. Om het vertrouwen te krijgen van toezichthouders en klanten moeten deze bedrijven, zelf ook vaak mkb'ers, aan het werk met zelfregulering. Het onderzoek van docent-onderzoeker Fred Huibers en lector Frank Jan de Graaf richt zich op de vraag hoe individuele non-bancaire mkb-financiers hiervoor samen met concullega's een standaard kunnen ontwikkelen.

Leefstijl van migrantenouderen

Het aantal oudere migranten in Nederland neemt sterk toe. Zij hebben vaak een slechtere gezondheid dan autochtone ouderen. Chronische ziektes als obesitas en diabetes type 2 komen bij hen vaker voor door een verlies van spiermassa en fysiek functioneren door veroudering (sarcopenie). Te weinig bewegen en een inadequate eiwitinname spelen een essentiële rol bij sarcopenie.

In eerder onderzoek van de HvA is al meer inzicht verschaft in sarcopenie, het beweegpatroon en de eiwitinname van oudere migranten. Projectleider Michael Tieland en docent-onderzoeker Elvera Overdevest willen nu een stap verder zetten met de doorontwikkeling van een krachtig leefstijlprogramma dat kan worden ingebed in de zorg. Daarmee hopen zij het rendabel te krijgen voor fysiotherapeuten en diëtisten om hiermee aan de slag te gaan, en tegelijkertijd betaalbaar voor de deelnemers. Zij worden hierin ondersteund door lector Peter Weijs.

Kennisuitwisseling

De regeling RAAK-mkb financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.