Hanneke Reuling waarnemend voorzitter CvB

27 aug 2020 16:50 | Afdeling Communicatie

Met het vertrek van Huib de Jong per 1 september bestaat het College van Bestuur (CvB) van de HvA tijdelijk uit twee leden: Hanneke Reuling (vicevoorzitter) en Geleyn Meijer (rector). De twee bestuurders hebben met de Raad van Toezicht (RvT) afgesproken dat zij samen, met een heldere verdeling van portefeuilles en verantwoordelijkheden, de waarneming in de periode tot het aantreden van een nieuwe voorzitter verzorgen.

Hanneke Reuling krijgt daarbij – naast haar verantwoordelijkheid voor de portefeuille bedrijfsvoering - de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van waarnemend voorzitter. Dat betekent ook dat zij vanaf 1 september aanspreekpunt is voor de Centrale Medezeggenschap en het Centraal Bestuurlijk Overleg. Geleyn Meijer blijft als rector verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek.

De procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter wordt door de RvT onveranderd voortgezet.