Hogeschool van Amsterdam

Esther Ras Decaan Faculteit Techniek

25 aug 2020 08:10 | Afdeling Communicatie

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft Esther Ras benoemd tot decaan van de faculteit Techniek (FT).

Esther zal het decanaat op 1 september 2020 op zich nemen. Esther Ras is daarmee de opvolger van de dit voorjaar overleden Gerard van Haarlem. ‘Esther is iemand met een duidelijke visie op de taken binnen de faculteit en zij kan met haar ervaring en verbindende stijl van leiding geven bijdragen aan continuïteit in de koers van Techniek’, aldus Huib de Jong, voorzitter van de College van Bestuur. ‘Dit is mede van groot belang, omdat de faculteit op afzienbare termijn verhuist naar het Conradhuis op de Amstelcampus’.

Esther Ras is geen onbekende bij de HvA. In oktober 2017 startte zij als opleidingsmanager bij de opleidingen Forensisch Onderzoek en Toegepaste Wiskunde bij FT. Vanuit die rol was zij lid van het managementteam van de faculteit en portefeuillehouder van de Community of Practice, waarin de verbinding van het onderwijs, onderzoek en de praktijk vormgegeven wordt. Het werken in een Community of Practice vormt de kern van de visie op onderwijs en onderzoek van de faculteit. Namens de faculteit neemt Esther ook deel aan de Stuurgroep Studeren zonder belemmering en heeft zij zitting gehad in de Onderwijs- en onderzoeksraad van de hogeschool. Voor haar overstap naar de HvA werkte Esther als docent, teamleider en opleidingsmanager bij Fontys Hogescholen, het ROC Amsterdam en hogeschool Inholland.