Hogeschool van Amsterdam

Onderwijs en onderzoek vereisen maatwerk en geen maatpak

12 jun 2020 16:19 | Afdeling Communicatie

In een vlammend betoog in het Financieel Dagblad roepen hogescholen, universiteiten en studenten de politiek op om juist nú te investeren in onderwijs en onderzoek. Geplande investeringen in het hoger onderwijs lijken in de aanloop naar de verkiezingen van 2021 ten onrechte van de agenda te zijn verdwenen.

‘Hogescholen en universiteiten hebben de afgelopen maanden in korte tijd hun onderwijs op afstand ingericht. Dat is een prestatie van jewelste, maar het is geen houdbare situatie voor studenten, docenten en medewerkers. Veel studenten kampen met financiële problemen en studievertraging ligt op de loer. Docenten maken overuren om digitale colleges voor te bereiden. Docenten en studenten willen weer fysiek onderwijs, maar het is de vraag in hoeverre dat komend jaar kan. Er wordt veel gevraagd van docenten, onderzoekers en ondersteuners. De studentenaantallen zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. Intussen is de Rijksbijdrage per student de afgelopen 20 jaar met 25% gedaald’, aldus de gezamenlijke koepelorganisaties, die zich ook afvragen hoe we deze crisisperiode weer te boven komen.

Meer ruimte en flexibiliteit

De HvA herkent zich in de geschetste problematiek en ondersteunt de oproep om structureel te investeren in onderwijs en onderzoek volledig. ‘Maar dat is op dit moment niet alles’, aldus Huib de Jong, voorzitter van het CvB. ‘We hebben ook meer ruimte en flexibiliteit nodig om het onze studenten mogelijk te maken om zich tot waardevolle professionals te ontwikkelen. We voelen ons daarbij gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezondheid van studenten en medewerkers, maar ook voor die van alle bewoners in de regio Amsterdam. Het waarmaken van die verantwoordelijkheid vereist ruimte voor maatwerk en niet het maatpak waar nu sprake van dreigt te zijn’.

Politiek, investeer juist nu volop in hoger onderwijs en onderzoek