Hogeschool van Amsterdam

Black Lives Matter en Inclusie

5 jun 2020 14:01 | Afdeling Communicatie

De recente dood van George Floyd door politiegeweld heeft niet alleen in Amerika, maar ook in ons land en elders tot veel verontwaardiging geleid. Op 1 juni deden duizenden mensen mee aan een demonstratie van Black Lives Matter tegen politiegeweld en racisme. De HvA onderschrijft de afkeer van racisme en de roep om een inclusieve samenleving waarin voor iedereen dezelfde rechten en hetzelfde respect geldt volledig.

Bestuursvoorzitter Huib de Jong schreef op Twitter: ‘Er is in deze wereld geen plaats voor discriminatie. Ik ben er trots op te werken in de HvA die diversiteit als een groot goed ziet en een bijdrage wil leveren aan een inclusieve samenleving.’ Ook op andere manieren en plaatsen gaven verschillende studenten, docenten en medewerkers van de HvA blijk van hun afkeer van wat er in Amerika gebeurde en van de wens om in een diverse, inclusieve samenleving en hogeschool te leven en te werken.

De HvA besteedt daar op verschillende manieren aandacht aan. Onder andere vanuit het Platform Diversiteit en Inclusie. Afgelopen jaar zijn op verschillende plaatsen in de hogeschool trainees aan de slag gegaan die studenten met een multiculturele achtergrond op weg helpen en begeleiden in hun studie. De recente ontwikkelingen laten wederom zien dat dergelijke initiatieven hard nodig zijn en dat intensivering van de gezamenlijke inspanningen gewenst is. Het bestuur van de HvA gaat op korte termijn in gesprek met decanen en vele anderen binnen de hogeschool over de vraag hoe de diverse en inclusieve hogeschool die we willen zijn sneller en beter gestimuleerd kan worden.