Hogeschool van Amsterdam

Hoger onderwijs kan vanaf 15 juni beperkt open

19 mei 2020 19:12 | Afdeling Communicatie

Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat het hoger beroepsonderwijs, net als het middelbaar beroepsonderwijs, vanaf 15 juni de gebouwen beperkt mag openstellen voor onderwijsactiviteiten. In het bijzonder gaat het dan om praktijkonderdelen van opleidingen. Er zijn ook voor deze beperkte openstelling nadere randvoorwaarden geformuleerd met het oog op beperkte mobiliteit in de spits. 

In de HvA zijn we uiteraard blij met deze ruimte. We zullen zo snel mogelijk besluiten hoe daar gebruik van wordt gemaakt, binnen de beperkingen die gelden in het openbaar vervoer. Omdat de wij eventuele studievertraging zoveel mogelijk willen beperken, zullen we daarbij prioriteit geven aan die activiteiten waardoor studenten hun afstudeerfase kunnen afronden en aan activiteiten die zorgdragen dat studenten in september zoveel mogelijk met ‘een schone lei’ kunnen beginnen aan het nieuwe studiejaar.