Comenius- en teaching fellow-beurzen voor HvA’ers

15 mei 2020 15:53 | Afdeling Communicatie

Lector Leonieke Boendermaker heeft een Comenius senior fellows-subsidie binnengehaald voor haar project ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’. Boendemaker is sinds 2010 lector Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Het gaat om 100 duizend euro. Jona Meijer (FOO), Anouk van der Steen (FBSV) , Guido van Os (FMR) en Frank Kloos & Maaike van Cruchten, Jenny ter Horst, Loes Bogers en Irene Kamp (allen FDMCI) kregen een Teaching Fellow-subsidie van elk 50 duizend euro toegekend. De beurzen komen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, namens het ministerie van OCW.

In de 24-uurszorg verblijven jeugdigen en volwassenen met lichamelijke en /of verstandelijke beperkingen en soms ook nog met GGZ-problematiek. In de huidige opleiding worden studenten onvoldoende voorbereid op dit complexe werk, waarin het verloop bovendien groot is. In ‘Leren werken in de 24-uurs zorg’ van Leonieke Boendermaker wordt onderwijsvernieuwing gerealiseerd dat nieuw is in vorm, inhoud, toetsing, begeleiding en samenwerking tussen hogeschool en werkveld.

Life skills

Samen met studenten en het werkveld ontwikkelt Jenny ter Horst (FDMCI) een leslijn, inclusief coaching voor de minor online management, die afgestemd is op de neuro-psychologische ontwikkeling en behoeften van studenten en wat het werkveld vraagt. Studenten moeten beschikken over vaardgheden om weloverwogen keuzes te maken en om te gaan met verandering en stress. De inzichten die met dit onderzoek worden opgedaan worden gebruikt voor de ontwikkeling van een coachingslijn voor de gehele opleiding Creative Business.

Data visualisaties

Cross-cultural Data Literacy is een project van Frank Kloos en Maaike van Cruchten (FDMCI). Zij gaan studenten leren om datavisualisaties te maken vanuit een menselijk perspectief en voor het maatschappelijk belang. Daarbij moeten studenten zich als ‘data-designers’ bewust zijn dat de visualisaties die ze maken invloed hebben op de werkelijkheid (meningen die mensen hebben / beleid dat wordt gemaakt) en dat zij daar een verantwoordelijkheid in hebben.

Ontwerp van provocatypes voor dialoog over een mooie toekomst

In het project 'Ontwerp van provocatypes voor dialoog over een mooie toekomst' van Irene Kamp (FDMCI) gaat het om het leren om 'provocatypes' te ontwerpen en als basis voor een dialoog te gebruiken. Waar prototypes een middel zijn om oplossingen voor huidige, kleine problemen te communiceren, verbeelden provocatypes mogelijke oplossingen voor grote maatschappelijke problemen die aanzetten tot nadenken en een dialoog over wat een mooie toekomst is. Studenten worden niet alleen uitgedaagd om te reflecteren op hun eigen rol en verantwoordelijkheden als ontwerper, maar ontwikkelen ook ethische sensitiviteit en een empathische houding.

Te spannend

Jona Meijer van de faculteit Onderwijs en Opvoeding ontving de Teaching Fellow voor ‘Let’s talk about sex’. Dit is een methode om professionals die in de jeugdhulpverlening, de kinderopvang en het onderwijs werken, te helpen om seksualiteit bespreekbaar te maken. Op dit moment vinden studenten het nog te spannend om dit onderwerp klassikaal aan de orde te brengen. De onderwijsmethode van Jona Meijer omvat onder andere trainingsvideo’s en voorbeeldfilms met trainingsacteurs.

Veel te winnen

In het project ‘Community Health School Nieuw-West’ van Anouk van der Steen van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding gaat het om preventie en gezondheidsbevordering van bewoners van Amsterdam Nieuw-West die veel te winnen hebben bij gezonde voeding. Samen met studenten vergroten zij hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezonde voeding. Het project bouwt voort op een groep die al vijf jaar bestaat.

Verbinden en overtuigen

Guido van Os ontving de Comeniusbeurs voor zijn voorstel om het curriculum van de opleiding Bestuurskunde (faculteit Maatschappij en Recht) te verrijken met de storytelling-methode. Studenten worden nog onvoldoende voorbereid op de vaardigheden zich een beeld te vormen van een maatschappelijk probleem, daar een helder verhaal over te maken en met dat verhaal mensen te verbinden en te overtuigen. ‘Toekomstgericht werken met bestuurskundestudenten’ voorziet daarin.

Kritisch maakonderzoek

Loes Bogers (FDMCI) ontving een Teaching Fellowship voor 'Open-source materiaalarchief voor transdisciplinair en kritisch maakonderzoek'. In samenwerking met de oprichters van de materiaalcollectie van Textile Lab Waag, zal een digitaal benaderbare poot van dit open-source archief ontwikkeld worden, waarmee de maak- en ontwerpgemeenschap kennis kan delen over duurzame composteerbare materialen.