Hogeschool van Amsterdam

Huib de Jong blijft aan tot het einde van het studiejaar

22 apr 2020 13:30 | Afdeling Communicatie

Huib de Jong blijft tot 1 september 2020 aan als voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Hij zou aanvankelijk op 1 juli 2020 afscheid nemen.

De Raad van Toezicht van de HvA heeft Huib de Jong - met volledige steun van de medezeggenschap - gevraagd om aan te blijven tot het einde van het lopende studiejaar. De coronacrisis en de onzekerheid over de duur daarvan brengt grote uitdagingen met zich mee voor iedereen, dus ook voor de HvA.

De Raad van Toezicht is Huib de Jong zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid aan te blijven om in deze onzekere tijd stabiliteit vanuit het College van Bestuur te bieden. Op die manier kan een volledig bezet college de transitie naar het volgende studiejaar voorbereiden en organiseren.

De procedure voor het werven van een nieuwe voorzitter wordt onveranderd voortgezet. Na de start van het nieuwe studiejaar zal de HvA op gepaste wijze een afscheid van Huib de Jong organiseren. Nadere informatie hierover volgt later.