NWO-promotiebeurzen toegekend aan drie docenten van de HvA

Ruim 5,5 ton onderzoeksgeld beschikbaar voor kwaliteitsimpuls onderwijs

5 feb 2020 16:25 | Afdeling Communicatie

Drie docenten verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben een promotiebeurs gekregen van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). De beurs is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het onderwijs.

Met het geld, ruim 180.000 euro per promovendus, kunnen de docenten de komende vijf jaar aan hun promotie werken. De onderzoeken beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder mbo-studenten kritisch leren denken, ondernemerschap in het voortgezet onderwijs en de betekenis van werk voor bijstandsgerechtigden.

De projecten

Volgens de beoordelingscommissie van de NWO voldeden deze drie onderzoeken aan de criteria en kregen de beurs toegekend:

Docenten kunnen van de NWO een beurs krijgen voor promotieonderzoek. Het doel hiervan is de kennis en ervaring die zij met het onderzoek opdoen direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-Promotiebeurs tot doel om meer gepromoveerde leraren voor de klas te krijgen. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen.

Er zijn in de ronde van september 2019, waarvan dit de uitslag is, 65 aanvragen ingediend. In totaal zijn 24 projecten gehonoreerd, waarvan drie van de HvA.