Hogeschool van Amsterdam

Platform Limitless blikt terug op mooi 2019

Studeren met een functiebeperking

28 jan 2020 16:03 | Studentenzaken

Een Autismebelevingscircuit en workshops over solliciteren met een functiebeperking: het is een greep uit de initiatieven van platform Limitless om de Hogeschool van Amsterdam (HvA) toegankelijker te maken. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het Muller Lulofshuis blikte Hanneke Reuling, lid van het College van Bestuur (CvB) onlangs terug op afgelopen studiejaar en reikte elf certificaten uit aan de peercoaches die een coachingstraject hadden afgerond om eerstejaarsstudenten met een functiebeperking op weg te helpen.

“Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk gaan”, zegt Reuling, die hiermee schrijver Jules Deelder citeert. Limitless organiseerde in 2019 activiteiten en lanceerde twee veelbelovende peer-to-peerprogramma’s: Studentmentor+ en peercoaching. Elke studentmentor werd getraind door Limitless en ondersteunde de afgelopen honderd dagen een student met een functiebeperking. De tips en adviezen van hun mentor droegen bij aan de resultaten van de studenten. “De HvA wil een inclusieve school zijn. We zijn goed op weg maar er is nog veel te doen. Met Limitless zetten we grote stappen in de juiste richting”, aldus Reuling in haar speech.

Studentenpanel+

Een klein jaar geleden startte Thomas Glaudemans (projectleider bij Limitless) het Studentenpanel+. Dit panel van studenten met een functiebeperking geeft opleidingen, faculteiten en diensten eenvoudig toegang tot ervaringsdeskundigheid over studeren met een functiebeperking. Het panel telt inmiddels dertig leden, en was onder andere betrokken bij het realiseren van vier rolstoeltoegankelijke toiletten. Glaudemans is blij met dit resultaat. “In 2020 focussen we op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. En we willen meer vanuit de doelgroep zelf vraagstukken op de agenda zetten.”

Pilot Studentmentor+

Elke eerstejaarsstudent doet er een tijdje over om zijn of haar weg te vinden bij de opleiding. Voor studenten met een functiebeperking is dit extra lastig. Limitless bedacht een mentorsysteem: een beginnend student met een functiebeperking wordt voor honderd dagen gekoppeld aan een enthousiaste ouderejaarsstudent (zonder beperking) van dezelfde opleiding. Tijdens wekelijkse ontmoetingen kan de student vragen stellen en de mentor tips geven. De mentor wordt hiervoor getraind door Limitless. Uit een enquête blijkt dat de studenten vooral het luisterend oor en de praktische hulp van hun mentor waarderen. Aan deze pilot deden vijf opleidingen van drie faculteiten mee. Volgend studiejaar wordt de pilot uitgebreid naar alle faculteiten.

Peercoaching

In de zomer van 2019 begon een pilot met peercoaching. Door studenten met een functiebeperking een-op-een te koppelen aan een ouderejaarsstudent met dezelfde beperking, krijgen de nieuwe studenten tips en adviezen op maat. Tot nu toe waren er elf matches met acht peercoaches, en er staan nog twaalf peercoaches in de startblokken. De pilot loopt door tot de zomervakantie.

Limitless

Limitless is het platform voor en door studenten met een functiebeperking. Het platform is een initiatief van Studentenzaken en heeft als doel om studeren met een functiebeperking aan de HvA toegankelijker te maken.

Benieuwd naar de activiteiten van Limitless? Bekijk aankomende evenementen op de website.