HvA’s top 5 van best gelezen nieuws in 2019

19 dec 2019 10:40 | Afdeling Communicatie

December. Tijd voor lijstjes. Wat waren de best gelezen nieuwsberichten van de Hogeschool van Amsterdam in 2019?

Benoemingen doen het goed: zowel de benoeming van lector Reint Jan Renes tot lector als die van Kate Raworth tot eerste professor of practice scoorde hoog. Renes is inmiddels gestart als lector Psychologie van een Duurzame Stad en haalde ook al een grote subsidie binnen. Ook het onderzoek van lector Marco Snoek (Leren en Innoveren) naar het vergroten van leiderschap van leraren gooit hoge ogen. Het onderzoek komt voort uit een breed gevoel dat de professionele ruimte van leraren de afgelopen jaren is ingeperkt. Daarmee heeft de roep om meer ruimte voor het leiderschap van leraren vooral een emancipatoir karakter.
De grote belangstelling voor bericht over beurzen en andere tegemoetkomingen om leraar te worden, duidt op de grote tekorten waar het onderwijs mee te maken heeft, met name in de grote steden.
Ook het onderzoek naar de effecten in de jeugdzorg sinds de jeugdwet in 2015 van kracht werd, is veel geraadpleegd. Het onderzoek werd uitgevoerd door het lectoraat Youth Spot in samenwerking met jongerenorganisaties.

Top 5 meest gelezen nieuwsberichten in 2019

1. Reint Jan Renes benoemd tot lector Psychologie voor een Duurzame Stad

2. HvA-onderzoeker doet appel op álle leraren: toon leiderschap

3. Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen

4. Beurzen en tegemoetkoming voor leraren

5. HvA benoemt Kate Raworth tot Professor of Practice