Hogeschool van Amsterdam

HvA reageert op score in Keuzegids

30 okt 2019 08:56 | Afdeling Communicatie

Vandaag is de Keuzegids HBO 2020 verschenen. De HvA heeft daarin een score van 53,5 en wordt daarmee als ‘matig’ beoordeeld. Dat gebeurt grotendeels op basis van studentenoordelen.

Natuurlijk wegen studentenoordelen heel zwaar. Daarom doen we zelf regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Daaruit blijkt dat 72 procent van de studenten tevreden is over de opleiding. Dat is één aspect waaraan de HvA onderwijskwaliteit afleest. Andere zijn studiesucces en positie op de arbeidsmarkt. Die wegen voor de HvA alle drie even zwaar. Bij de keuzegids tellen studentenoordelen voor 70 procent mee.

Tegelijkertijd zet elk onderzoek en elke uiting van ontevredenheid ons aan tot verdere verbetering van onze onderwijsorganisatie – met alle lastige dingen die we daarin tegenkomen. Daarvoor hebben we het programma ‘Goed Georganiseerd Onderwijs’ waarin we samen met onze studenten kijken naar onderwerpen als roosteren, aanmeldprocedures, flexibilisering en informatievoorziening aan studenten.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien