Rolmodellen in wording voor een inclusieve hogeschool

Trainees maken op bijzondere manier kennis met CvB

20 sep 2019 09:18 | Afdeling Communicatie

Vijftien nieuwe trainees zijn dit schooljaar begonnen aan de HvA. Ze maken deel uit van een bijzonder traineeship dat erop gericht is om meer rolmodellen te creëren voor studenten met een multiculturele achtergrond. Deze week maakten ze kennis met elkaar en met de leden van het College van Bestuur. “Een niet-Nederlandse achtergrond wordt ook vaak als argument gebruikt waarom iets niet lukt. Ik wil laten zien dat het ook anders kan.”

Er liggen kaarten verspreid over de oude raadszaal van het Benno Premselahuis met thema's om te bespreken. Woorden als 'migratieachtergrond', 'IQ', 'positie in de familie', 'levensbeschouwing', 'klasse' of 'taal' moeten helpen het ijs te breken tussen de diverse groep trainees en de leden van het College van Bestuur.

Overeenkomsten zoeken

De trainees zijn in opleiding tot docent-onderzoeker of staan al voor de klas bij uiteenlopende HvA-opleidingen op verschillende faculteiten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een multiculturele achtergrond hebben, maar er zijn ook veel verschillen. In expertise bijvoorbeeld. De één doceert Wiskunde, de ander geeft vakken bij Creative Business.

Projectmanager Diversiteit en Inclusie, Aliya Celik, legt uit wat de bedoeling is. "Het is vooral van belang de verbinding te zoeken in het streven naar diversiteit en inclusiviteit. De kaarten helpen in het zoeken naar overeenkomsten. Welk thema is bepalend voor wie jij bent?"

Aliya Celik, projectmanager Diversiteit en Inclusie

Celik begint met zichzelf. Ze pakt de kaart met het woord 'IQ' erop en begint te vertellen. Over hoe ze op de basisschool het advies kreeg om LBO te gaan doen en kapster of verpleegster te worden. 'Want meer zit er voor jou niet in, Aliya' zei haar leraar. "Dat deed veel pijn, maar het heeft me ook ergens gebracht. Het heeft me de bewijsdrang gegeven om te laten zien dat ik het wel kan. "

Overtuigen

Een aantal trainees knikken. Ze herkennen zich in het verhaal van Celik. Ook de basisschoolleraar van Gündogdu Demirturkoglu had geen hoge verwachtingen van de schoolcarrière van zijn leerling. De trainee van de opleiding bestuurskunde kiest voor de kaart 'klasse' om te illustreren waar dat volgens hem door kwam. Hij werd in een andere klasse geplaatst vanwege zijn Turkse achtergrond, waardoor hij het gevoel had "steeds mensen te moeten overtuigen."

Slim Belkadi, trainee bij de Digital Society School, kiest voor de kaart 'migratieachtergrond' en vertelt over zijn vader die vanuit Tunesië als contractarbeider naar Nederland kwam en in een betonfabriek werkte "om ons een betere toekomst te geven". Hij kreeg van huis uit mee hoe belangrijk het is om gebruik te maken van het onderwijs en zo lang mogelijk door te studeren.

Rector Geleyn Meijer (rechts) en Slim Belkadi (links)

Ook de bestuursleden kiezen een kaart. En dan blijken er opeens onverwachte overeenkomsten te zijn. Rector Geleyn Meijer: "Ik ben de eerste in mijn familie die heeft doorgeleerd. Mijn vader was ondernemer in de haven en hoewel ze het als ondernemers goed gedaan hebben, ben ìk degene in de familie die altijd de ingewikkelde gesprekken begint."

Ook voor bestuursvoorzitter Huib de Jong was doorstuderen niet vanzelfsprekend. Hij begon zijn schoolloopbaan op de lagere detailhandelsschool en was voorbestemd de winkel van zijn vader over te nemen. Maar hij koos een ander pad en werd uiteindelijk hoogleraar.

Rector Geleyn Meijer voelt net als de trainees "een verantwoordelijkheidsgevoel". "Als je de gave hebt om goed te kunnen leren en de dingen met elkaar in verband kunt brengen, dan kun je anderen helpen." De Jong: "Ik ben ontzettend blij dat jullie collega's worden."

Het traineeship onder leiding van projectmanager Aliya Celik biedt in totaal ruimte voor 40 trainees met een multiculturele achtergrond, verspreid over alle faculteiten van de HvA. Met het traineeprogramma heeft de HvA een tweeledig doel voor ogen. Enerzijds wil de kennisinstelling zich inzetten om het studiesucces van studenten te vergroten. Dit doen we door beter in te spelen op de hulpbehoeften van nieuwe studenten bij de start van hun opleiding. Anderzijds wil de HvA met haar diversiteitsbeleid een veilige en herkenbare omgeving bieden voor zowel medewerkers als studenten.