Hogeschool van Amsterdam

Afspraken Vereniging Hogescholen en VSNU

Position paper 'Gelijkwaardig maar verschillend'

27 sep 2019 14:03 | Afdeling Communicatie

Hbo-studenten en professionals moeten de kans krijgen om na hun master een onderzoeksopleiding te volgen. Dat is een van de plannen uit het position paper dat de Vereniging Hogescholen (VH) samen met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) vandaag publiceert. Andere plannen zijn onder meer een betere begeleiding van studenten die tussen hbo en wo willen overstappen, betere studievoorlichting, en meer aanbod voor werkenden.

Professional doctorate

De beoogde onderzoeksopleiding is een praktijkgerichte equivalent van een PhD (niveau 8 van het Europese kwalificatiekader) en kan professional doctorate gaan heten. Deze toevoeging aan het hogeronderwijsstelsel komt voort uit een vraag van het bedrijfsleven en biedt studenten een nieuwe mogelijkheid. “Een professional doctorate maakt het onderwijsaanbod van hogescholen compleet. Het moet dus ook echt een variant zijn die aansluit bij onze beroepsgerichte identiteit en aantoonbaar bijdragen aan de innovatie van de beroepspraktijk”, zegt HvA-voorzitter Huib de Jong. “Studenten die een kei zijn in praktijkgericht onderzoek kunnen daar dankzij een professional doctorate in excelleren en er aantoonbaar het hoogste niveau in behalen.”

Doorverwijzen

In ‘Gelijkwaardig maar verschillend’ nemen hogescholen en universiteiten zich voor nauwer te gaan samenwerken om de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Instellingen gaan studenten op regionaal niveau vaker naar elkaar doorverwijzen. Ook komen drie-jarige programma’s voor vwo-ers (weer) in beeld. In het plan is daarnaast expliciet aandacht voor het gezamenlijk aanpakken van het lerarentekort.