Hogeschool van Amsterdam

De studenten van de HvA: net zo divers als de stad Amsterdam

19 aug 2019 16:17 | Afdeling Communicatie

Sekse, leeftijd, sociaal-economische achtergrond, nationaliteit, levensbeschouwing en religie. Van de ruim 46.000 studenten van de HvA zijn er niet twee gelijk. Er zijn vooral verschillen. De ene student beschikt over geheel andere kwaliteiten en talenten dan de andere. De ambities verschillen. De karakters. De fysieke en mentale kwaliteiten en beperkingen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Sfeervideo van studenten aan de Hogeschool van Amsterdam.

Diversiteit is de regel, niet de uitzondering. Met ‘inclusie’ bedoelen we dat we met z’n allen de HvA zijn. Iedereen is even belangrijk, iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Elk talent telt. Met elkaar vormen we de hogeschoolgemeenschap die ten dienste staat van ons allemaal. En waar we allemaal op een open, constructieve manier aan bijdragen. 

Kracht

De HvA ziet het als haar maatschappelijke opdracht om de individuele talenten en kwaliteiten van alle studenten - ongeacht achtergrond of vooropleiding, maximaal te ontwikkelen. We nemen de diversiteit, de veelkleurigheid en veelzijdigheid, als uitgangspunt voor ons beleid. Aan die diversiteit ontleent de HvA kracht.

Voor studenten met een functiebeperking hebben we passende regelingen zoals extra tentamentijd en begeleiding. Maar we willen ook dat onze docentenpopulatie een afspiegeling vormt van de heterogene, multiculturele studentenpopulatie.

Werving

Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de werving & selectie en het behoud van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. In 2018 is het initiatief genomen om een traineeprogramma op te zetten voor medewerkers met een ‘diverse’ achtergrond, die zich ontwikkelen tot docent of onderzoeker. De werving is tevens in 2018 gestart.

Binnen de HvA is er een platform diversiteit en inclusie en zijn belangengroepen actief die het College van Bestuur advies geven over diversiteit.